Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Synod w Hiereia

  Następny cesarz, Konstantyn V (740-775), któremu lud nadał przydomek Kopronim (ten, który skalałswe imię), przyjął postulat Germanosa, by zająć się sprawą czci obrazów na soborze. Cesarz sam posiadałwysokie wykształcenie teologiczne, nie obawiał się więc konfrontacji poglądów. Sobór był mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie wyprawy Pepina

  W sierpniu wkroczyli Frankowie do Italii i przystąpili do oblężenia Pawii. Aistulf podjął rokowania,uznał zwierzchnictwo Pepina, zobowiązał się oddać Rawennę z innymi miastami. Pokój został zawartymiędzy Rzymianami, Frankami i Longobardami, jak to określono, chociaż w Pawii nie było ani papieża,ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór mnichów

  Na tle biskupów, opowiadających się za uchwałami synodu, nabierał tym jaskrawszych barw opór mnichówi części laikatu. W urzędowej propagandzie przedstawiano ich jako buntowników, którzy broniąnie czci obrazów, lecz własnych interesów, gdyż mnichom przypisywano wielkie korzyści z malowaniaikon i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne

  W 756 roku stało się ono rzeczywistością, obejmując księstwo rzymskie, egzarchat rawenneński i Pentapolis.Książęta z Spoleto i Benewentu oddali się papieżowi w opiekę. Urzędnicy złożyli mu przysięgęwierności, choć nie oznaczało to zerwania prawnej przynależności do cesarstwa. Stefan III i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FRANKONIA

  Ikonoklazm, zawieszony, lecz nie zakończony, pogłębił przepaść między Kościołem na Wschodzie i naZachodzie, już w pierwszym swoim okresie. Przyczynił się także do tego, że Rzym został usunięty zgreckiego Wschodu, a Bizancjum - z łacińskiego Zachodu. Źródła zmian były jednak liczniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie longobardzkie

  Longobardowie ze Spoleto i Benewentu okazali pomoc Grzegorzowi II, gdy na polecenie cesarza LeonaIII egzarcha z Rawenny chciał przeprowadzić jego depozycję w Rzymie. Król longobardzki z północnejItalii, Liutprand, który dążył do podboju Spoleto i Benewentu starał się także wykorzystać bunty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ikonoklazmu

  Przesada w czci obrazów doprowadziła do powstania legend o cudownych obrazach Chrystusa, namalowanychnie ludzką ręką, o wizerunkach Matki Bożej pędzla świętego Łukasza Ewangelisty, o ikonach,które spadły z nieba, krwawiły, leczyły chorych, wracały umarłym życie. Walka z przesadą doprowadziłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Wschodzie

  Życiu religijnemu w cesarstwie nie sprzyjała atmosfera politycznego podniecenia i niepewności. Dopieroustabilizowanie sytuacji państwowej za cesarza Leona III sprawiło, że jego zbiór praw (Ekloge) ująłszczegółowo obyczajowość ludności w chrześcijańskie normy prawne. W konsekwencji wszakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja we Fryzji

  Dla Kościoła na Zachodzie utrata chrześcijańskiej Hiszpanii została w pewien sposób zrekompensowananawróceniem Fryzji, Turyngii i Hesji oraz rozpowszechnieniem i umocnieniem chrześcijaństwa w Bawarii.Przyczynili się do tego mnisi z klasztorów anglosaskich, którzy na wzór mnichów iroszkockich z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relikwie, obrazy, żywoty

  Świętym oddawano cześć nie tylko w kościołach, w których znajdowały się ich groby. Starano się zdobyćrelikwie dla innych kościołów. Uznawano je za przedmiot czci, ale i pomoc w chorobach. Duchowieństwopropagowało kult świętych i relikwii, by ludność odciągnąć od pogańskich zabobonów. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt

Do góry