Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III

  Starszy syn Pepina, urodzony w 742 roku przed zawarciem małżeństwa z jego matką, Bertradą, miał niechęćdo młodszego brata, Karlomana, urodzonego po ślubie rodziców, zwłaszcza że ojciec dokonał międzynich podziału państwa. Problem rozwiązała nieoczekiwana śmierć Karlomana (771). Karol bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I wyprawa włoska

  Na prośbę Stefana IV włączył się Karol Wielki w sprawy Państwa Kościelnego, a jego następcy, HadrianowiI (772-795) pospieszył z pomocą przeciw Longobardom. Dezyderiusz żądał od nowego papieżaprzymierza ze sobą i zerwania z Karolem Wielkim, a ukoronowania synów Karlomana. Gdy papież,Rzymianin, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II i III wyprawa włoska

  Hadrian I, umocniony we władaniu Państwa Kościelnego, przestał używać w dokumentach imienia cesarzai liczenia lat według jego panowania, usunął wizerunek cesarski z monet, a wprowadził swój własny,podobnie Jak swe imię i lata pontyfikatu w dokumentach. Był to znak, że uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod laterański (769)

  Stefan IV (768-772), Sycylijczyk z pochodzenia, wolał poparcie Franków niż Longobardów, prosił więcPepina po swoim wyborze o przysłanie biskupów frankońskich na synod w Rzymie, na którym chcianozapewnić pokój w Państwie Kościelnym. Prośbę spełnili Karloman i Karol, synowie Pepina (zmarłego24.09.768)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna Konstantyna Wielkiego

  Prawny tytuł papieży do posiadania świeckiej władzy na terytorium dawnego cesarstwa rzymskiego staranosię uzasadnić w sfałszowanym dokumencie, zwanym Donacją Konstantyna, Darowizną Konstantynalub Constitutum Constantini. Data powstania falsyfikatu nie jest znana, ustala się ją na okres 750-850, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Martel i Pepin

  Pepin, zwany Średnim (zm. 714), po złączeniu w swych rękach urzędu majordoma obu królestw frankońskich,Austrazji i Neustrii, rozpoczął dźwigać państwo z upadku, w jakim znalazło się po śmierci dobregokróla, Dagoberta, ostatniego samodzielnego monarchy z dynastii Merowingów. Kontynuował to dziełojego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia cesarskie

  Cesarz Leon III, władca silnej ręki, utalentowany wódz i dyplomata, podjął wewnętrzną reformę państwa,której utrwaleniu służył nowy kodeks prawa z 740 roku. W reformie nie pominięto życia kościelnego.Cesarz wezwał ludność już w 726 roku do zaniechania czci obrazów, prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona Pepina I

  Posłowie majordoma, opat Fulrad i biskup Burkhard, postawili papieżowi Zachariaszowi pytanie, ktopowinien nosić tytuł królewski, czy marionetkowy władca na tronie, czy faktycznie pełniący władzę majordom.Odpowiedź wypadła na korzyść Pepina, trudniej było mu jednak uzyskać aprobatę zjazdu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza faza walki

  Cesarz żądał od dygnitarzy duchownych i świeckich, by poświadczyli wyraźnie przyjęcie jego edyktu.Patriarcha Germanos odmówił, został więc zmuszony do abdykacji, a jego urząd objął dotychczasowysynkellos, Anastazy, przychylny kościelnej polityce władcy. Papież Grzegorz III odrzucił edykt na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pepin — Stefan III

  Koronację Pepina wsparł swym autorytetem Zachariasz, liczył więc Stefan III na wdzięczność nowegokróla frankońskiego względem papiestwa. Gdy Aistulf postawił papieżowi w październiku 752 roku ultimatum:uznać jego zwierzchnictwo nad Rzymem i zapłacić do Pawii wysoki trybut, Stefan III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt

Do góry