Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święto ortodoksji

  W okresie wzmożonej walki z obrazami nie zaniechała ich czci cesarzowa Teodora, żona Teofila. Gdyobjęła regencję w 842 roku za małoletniego syna, Michała III (842-867), podjęła zmiany, ale bez obciążaniapamięci męża. Patriarchę Jana Gramatikosa skłoniła do abdykacji, na jego miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLAZM W KOŚCIELE WSCHODNIM

  Różnice między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem co do poglądów na cześć obrazów i dokonanąkoronację cesarską Karola pogłębiały rozłam, choć wspólnym dziełem był sobór nicejski drugi. W Kościele Wschodnim, dopiero po długich walkach ikonoklastycznych, znalazły właściwe miejsce dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarzowa Irena

  Atenka z pochodzenia, żywiła dla obrazów religijnych wielką cześć, jak wszyscy mieszkańcy jej rodzinnegomiasta. Poślubiona przez Leona IV dla urody i niezwykłej osobowości, objęła po jego śmierci (780)władzę cesarską w imieniu małoletniego syna Konstantyna VI. Ambitna, przebiegła, czyniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski (787)

  Zapowiedziany sobór zmobilizował ikonoklastów. Ich biskupi odbywali narady, wytworzyła się atmosferanapięcia. Uczestnicy soboru zebrali się już w sierpniu 786 roku w Konstantynopolu, w kościele świętychApostołów. Rozpędziła ich gwardia cesarska, mimo obecności cesarzowej i jej syna na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi karolińskie

  Tarazjos przesłał Hadrianowi I krótki list o soborze. Akta soborowe przywieźli legaci do Rzymu, gdziedokonano ich tłumaczenia z języka greckiego, ale niedokładnie, jak dzisiaj wiemy. W tym tłumaczeniu dostały się na dwór Karola Wielkiego, który w 790 roku polecił Teodulfowi uczynić o nich uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór Leona III

  Hadrian I umarł 26 grudnia 795 roku, a nazajutrz wybrano papieżem Rzymianina, Leona III (795-816),chociaż istniała przeciw niemu opozycja, do której należała rodzina zmarłego papieża. Świadom swejtrudnej sytuacji, Leon III posłał Karolowi Wielkiemu protokół wyboru oraz symboliczne dary: klucze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędy papieskie

  Wzrost kościelnego i politycznego znaczenia papieży w VIII wieku, a zwłaszcza powstanie Państwa Kościelnego,doprowadziło do rozwoju urzędów papieskich. Dawne kolegium siedmiu diakonów, którzy doGrzegorza Wielkiego tworzyli jedyną radę papieża, zeszło na dalszy plan i straciło wpływy (685-731...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie cesarstwa zachodniego

  Na tym samym posiedzeniu synodalnym, według Roczników z Lorsch, zapadło postanowienie, że Karolprzyjmie tytuł cesarski, bo w jego władaniu znajdują się wszystkie dawne stolice i rezydencje cesarza naZachodzie, Rzym, Rawenna, Mediolan, Trewir, Arles, Moguncja. Od kilku lat przygotowywano się dotego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół frankoński

  Kościelna i polityczna więź papiestwa z Frankonia przez świętego Bonifacego i Pepina przyniosła Kościołowifrankońskiemu romanizację liturgii galikańskiej wraz ze śpiewem. Było to zasługą Chrodeganga,biskupa Metzu (742-766), legata papieskiego w Frankonii po Bonifacym.

  Podjęta przez Chrodeganga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLIŃSKA ODNOWA (772 - 885)

  Historyczna, ale i bardzo legendarna, postać Karola Wielkiego (768-814) zaważyła na dziejach Europy iKościoła w średniowieczu, jak nikt inny z władców. Drogą podbojów i chrystianizacji dążył on do scaleniaEuropy zachodniej i wznowił w niej cesarstwo. Chrystianizacją objął Sasów, od których wyszła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt

Do góry