Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Morawy — Cyryl i Metody

  W 860 roku zjawili się po raz pierwszy pod murami Bizancjum Rusini, otoczyli miasto i splądrowali stolicę.Ocalenie przypisywano cudownej pomocy Najświętszej Marii Panny. Po tym wydarzeniu, cesarstwoi Kościół bizantyjski zwrócili uwagę na ludy nad Morzem Czarnym. Do jednego z nich, Chazarów,wysłano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne renesansu karolińskiego

  W czasach Karola Wielkiego spory nie były wynikiem rozwoju nauk teologicznych we Frankonii, alemiały swe źródło w wydarzeniach poza jej granicami.

  Znany już specyficzny pogląd teologów frankońskich na cześć obrazów, ujawniony w Księgach karolińskich,został wywołany niedokładnym zrozumieniem uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Wiślan

  Z misyjną działalnością Metodego łączy się bardzo złożona sprawa chrystianizacji Wiślan. Jedyna źródłowawiadomość o ich istnieniu i chrzcie znajduje się w Żywocie Konstantyna: pogański książę bardzopotężny siedząc na Wiślicy, urągał chrześcijaństwu i krzywdę mu robił; posławszy ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMY I RENESANS KAROLIŃSKI

  Karol Wielki uczynił Frankonię silnym państwem przez podbój sąsiednich krajów i przez reformę jejstruktury. Na równej płaszczyźnie stawiał reformę administracji państwa i organizacji kościelnej. Wyrazemtego było posługiwanie się w dziele reformy i działalności wewnątrzpaństwowej monarszymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awarowie i Maurowie

  Lud turecki, spokrewniony z Hunami i Bułgarami, Awarowie mieli swoje państwo na Nizinie Węgierskiej,urządzając stąd w 788 roku napady na Bawarię i Friaul. Karol wyruszył (791) na wyprawę przeciwnim, lecz kryzys wewnętrzny w Frankonii sprawił, że dopiero w 796 roku rozgromił ich potęgę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie

  Obrazoburstwo rozwinęło się, bo cześć obrazów, a nawet cześć świętych nie opierała się początkowo nasolidnych przesłankach teologicznych. Prowadzono jednak walkę dla innych motywów niż teologiczne, ito niewątpliwie sprawiło, że w drugiej fazie ikonoklazmu nie ma na Wschodzie wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRÓCENIA I ZNISZCZENIA

  Misje Kościoła, bardziej teraz popierane przez władców niż w poprzednich okresach, nabrały też większego znaczenia politycznego. Metody nawracania pogan budzą niekiedy zastrzeżenia. W misjach frankońskichnie unika się siły, obok perswazji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawracanie Sasów

  W celu zahamowania ekspansji Sasów, frankońscy monarchowie budowali na pograniczu zamki, w którychznajdowały się kościoły. Z .nich starali się prowadzić misję wśród Sasów: Willibrord, Swidbert i Bonifacy.

  Karol Wielki doceniał znaczenie przygranicznych klasztorów i nadał im przywileje (Lorsch, Fulda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi i bigamia cesarza

  Łagodne potraktowanie przez sobór biskupów ikonoklastów wywołało sprzeciw nieprzejednanych zelotówwśród mnichów. Wznowienie czci obrazów nie usunęło więc całego napięcia, na dodatek cesarzowaIrena musiała prowadzić walkę z polityczną opozycją w armii i na dworze. Opozycja skłoniła KonstantynaVI do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie ikonoklazmu

  Rządy Ireny, a po rewolcie, cesarza Nicefora (803-811), nie były pomyślne dla państwa, na dodatek w811 roku Bułgarzy zadali ciężką klęskę wojskom bizantyjskim i sam cesarz stracił życie. Nie lepiej wiodłosię za cesarza Michała I (811-813), uważano więc tragiczną sytuację cesarstwa za gniew Boży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 813

  praca w formacie txt

Do góry