Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mikołaj I

  Przez ludzi sobie współczesnych uznawany za drugiego Eliasza był indywidualnością nieprzeciętną, naturąwładczą, człowiekiem bezkompromisowym. Wybrany papieżem w 858 roku na życzenie cesarzaLudwika H, osobiście wówczas obecnego w Rzymie, nie zamierzał później narzucać papieskiegozwierzchni; twa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, IGNACY I FOCJUSZ

  Po zakończeniu ikonoklazmu, choć nie ustały jeszcze wszystkie problemy, Bizancjum weszło w okresrozkwitu życia kulturalnego i potęgi politycznej. Wpływ na to miały trzy najwybitniejsze osobistościtego okresu, brat cesarzowej Teodory, Bardas, patriarcha Focjusz i cesarz Konstantyn VI. KościółWschodni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha i studyci

  Pod koniec ikonoklazmu symbolami przeciwstawnych dążeń w Kościele bizantyjskim byli, opat Teodor Studyta, przedstawiciel i przywódca bezkompromisowych mnichów zelantów i patriarcha Nicefor,uprawiający oficjalną politykę kościelną w łączności z dworem cesarskim i wyższym klerem. Mnisi uważalisię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Focjusz

  Uznawany przez następne pokolenia za najwybitniejszą indywidualność, najzdolniejszego polityka i najzręczniejszegodyplomatę wśród wszystkich patriarchów konstantynopolitańskich, wydawał się już wówczasbyć najodpowiedniejszym następcą Ignacego.

  Studytom musiało odpowiadać to, że wujem Focjuszabył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekrety pseudoizydoriańskie

  Najpóźniej przed 865 rokiem, raczej jednak w latach 847-852, powstał zbiór o takiej nazwie w nauce,podający się za dzieło uczonego Izydora z Sewilli (636). Nie Hiszpanię, ani Rzym, lecz Frankonię, adokładniej metropolię Reims, uważa się za kraj powstania tego zbioru, który obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Ludwika Pobożnego

  Na wzór Karola Wielkiego prowadził Ludwik Pobożny reformę państwa i Kościoła. W pierwszym zakresiedziałania był mniej szczęśliwy od ojca, zwłaszcza gdy dopuścił synów w 817 roku do współrządzenia.

  Najstarszy Lotar został z woli Bożej wybrany i koronowany na współcesarza, Pepin otrzymał godność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja rzymska

  Po wznowieniu cesarstwa, pierwszy wybór papieża odbył się, gdy zmarł Leon III (12.06.816). Wybranowówczas Stefana V (816-817), który ograniczył się do zwykłego zawiadomienia Ludwika Pobożnego oobjęciu Stolicy Apostolskiej. Cesarz nie włączając się zbytnio w sprawy Państwa Kościelnego już za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opozycja Wali

  Opat z Korbei, krewny cesarza, stał się przywódcą opozycji z powodów politycznych. Publicznie w 828roku na zjeździe w Aachen wypowiedziała ona swe skargi na sposób rządzenia krajem. Wala krytykowałnie tylko dwór monarszy, ale i kler za brak karności i duszpasterską bierność. Występował przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I METROPOLICI

  Po śmierci Ludwika Pobożnego, Kościół na Zachodzie, a zwłaszcza papiestwo znalazło się w nowej,trudniejszej sytuacji niż dotychczas. Zabrakło bowiem jedności i siły cesarstwu, do którego należał obowiązekopieki nad Kościołem i nad Państwem Kościelnym. Papiestwo wszakże zwyciężyło te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ w Verdun

  Po konfliktach wywołanych śmiercią Ludwika Pobożnego i walkach o władzę, bracia, Lotar, Ludwik iKarol, zawarli w 843 roku układ pokojowy w Verdun dokonując zasadniczego podziału cesarstwa. Zapodstawę przyjęto istnienie trzech królestw, Italii, Bawarii i Akwitanii.

  Pierwsze wziął cesarz Lotar,drugie -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 500

  praca w formacie txt

Do góry