Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jan VIII

  Papież zatwierdził synodalne postanowienie, lecz z klauzulą, że odrzuca się wszystko, co legaci uczynilibyprzeciw otrzymanym wskazaniom. Na stanowisko Jana VIII, który nie mógł być w pełni zadowolony zsynodu, wpłynął niewątpliwie fakt pomocy floty bizantyjskiej w uwolnieniu Państwa Kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Anglii

  Normanowie w 851 roku pierwszy raz pozostali w Anglii przez zimę i odtąd zaczęli osiedlać się na wyspie.Podbój i osadnictwo duńskie objęło Northumbrię, część Mercji i część królestwa Wessexu, późniejzwaną Danelag. Król Wessexu, Alfred Wielki (871-899) uratował przed najeźdźcami południową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marinus i Hadrian III

  Bezpośrednim następcą Jana VIII został Marinus I (882-884). Jako diakon brał udział w legacji do Bizancjumna sobór powszechny, zawsze żywił niechęć do Focjusza i był przeciwny (877) uznaniu go zaprawowitego patriarchę. Po powrocie z soboru otrzymał biskupstwo w Cerę. skąd przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Normandii

  Dokonujący od dawna najazdów na Francję Normanowie osiedli w 896 roku u ujścia Sekwany pod wodząRollona i stopniowo opanowali część kraju wokół Rouen. Król Karol II Prosty nie widział innejmożliwości, jak uznać Rollona lennym władcą. W 911 roku po przyjęciu chrztu objął on w lenno kilkahrabstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS (886 - 1054)

  Ścisła więź Kościoła i cesarstwa karolińskiego w minionym okresie dała w rezultacie początek zachodniemuuniwersalizmowi, który po pierwszym stuleciu swego istnienia doznał kryzysu, wywołanegoupadkiem władzy cesarskiej i królewskiej, zniszczeniami Saracenów i Normanów, a w pierwszej połowieX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH

  Plemiona germańskie w Skandynawii przeszły długi proces tworzenia państw, duńskiego, norweskiego iszwedzkiego. Jego treść, osnuta wokół1 władców, powołujących się na swe pochodzenie od boga Odyna,stanowi temat skandynawskich opowiadań (sag), spisanych w XII i XIII wieku. Nie zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW

  Saraceni, jedni ze sprawców kryzysu Europy Południowej i Zachodniej w X wieku, atakowali Sycylię i południową Italię z Afryki i Hiszpanii.Węgrzy od 899 roku napadali Italię od północnego wschodu i docierali na południe. Saraceni nie poddalisię chrystianizacji, Węgrzy ulegli jej przy końcu X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór ósmy powszechny

  Mikołaj I zmarł 13 listopada 867 roku, nieco wcześniej zginął cesarz Michał III, a tron w Bizancjum objąławanturniczy Bazyli Macedończyk. Pragnąc pozyskać zwolenników, oparł się na dotychczasowej opozycji,przywrócił więc Ignacego na stolicę patriarszą, wystał zaś Focjusza na wygnanie.

  W Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Focjusza w Rzymie

  Focjusz dopiero po swoim synodzie posłał Intronistika do patriarchów i papieża. Mikołajowi I zawiozłoją osobne poselstwo, które przekazało również list od cesarza Michała III o zaplanowanym synodzie wcelu pokonania resztek ikonoklazmu. Papież, nie kwestionując na razie ważności wyboru Focjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolita Hinkmar

  Biskup Rothad z Soissons wszedł w konflikt z swoim metropolitą w Reims w 861 roku, gdy ten nie uznałjego wyroku depozycji pewnego kapłana, a ograniczył się tylko do nałożenia mu pokuty. Hinkmar z Reims, najwybitniejszy z hierarchów tego okresu, walczył przez całe życie o prawa metropolitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 818

  praca w formacie txt

Do góry