Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA POLSKI

  Piastowie rządzący plemionami Polan (na terenie dzisiejszej Wielkopolski), podporządkowali sobie sąsiednieplemiona w pierwszej połowie X wieku i utworzyli państwo w centrum ówczesnej Słowiańszczyzny.Od połowy X wieku władał nim syn Siemiomysła, książę Mieszko, który zerwał z pogaństwemswoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

  Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Szwecja

  Nad jeziorem Melar, w ośrodku kultu pogańskiego, Uppsali, ród Ynglingów dał podstawy państwowościszwedzkiej. Władcy Uppsali w IX-X wieku usiłowali narzucić swoją hegemonię innym państewkom. Wtym czasie Birka stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Do tego-miasta dotarł biskup Ansgar, ale jegomisja nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Dania

  Duńskie plemiona, osiadłe w Jutlandii, zjednoczyły się w państwo około 900 roku pod berłem GormaStarego z rodu Sklojdungów. Dawna misja, z czasów Haralda Klaka, który przyjął chrzest w 826 roku,ani działalność świętego Ansgara nie zostawiły trwalszego śladu. Na początku X wieku podjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Sycylii i w Italii

  Północnoafrykańska dynastia Anglilabidów zakończyła (902) podbój Sycylii. Inne grupy Saracenówopanowały ujście Garigliano, niedaleko Gaety, założyły warownię na Monte Argento i urządzały z niejwyprawy w głąb kraju. Saraceni zachowywali religię mahometańską i własną kulturę, nie ulegali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Norwegia

  Po zjednoczeniu tamtejszych plemion przez Haralda Pięknowłosego w drugiej połowie IX wieku, Norwegiaw X wieku stała się terenem walk c władzę i przeżywała wewnętrzne rozbicie, przez co władcyczęsto uchodzili za granicę. Hakon Dobry został wychowany i ochrzczony na dworze króla angielskiego,a gdy w 933...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Półwyspie Iberyjskim

  Kościół hiszpański, w okresie zachodnio-europejskiego kryzysu, był zdany wyłącznie na własne siły.Popierał ideę rekonkwisty, której sprzyjało osłabienie polityczne emiratu z Kordoby. Hiszpanie, którzyprzyjęli islam (mullavadas), utworzyli własne księstwo pod wodzą Oma-ibn-Hafsun. Toledańczykom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót Focjusza

  Bazyli I, po stwierdzeniu, że sobór nie usunął walki między Ignacjanami i Focjanami, lecz ją wzmógł,odwołał Focjusza z wygnania i uczynił wychowawcą syna. Zdaje się, że nastąpiło też pojednanie z Ignacym,po którego śmierci (23.11.874) powtórnie objął stolicę patriarszą. Cesarz już wcześniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Islandia

  Odkryta przez Norwegów około 867 roku; zasiedlona przez nich i przybyszów z Irlandii i Szkocji, nietworzyła jednolitej struktury państwowej. Starszyzna rodowa na wiecu centralnym (Althing) około 1000roku postanowiła przyjąć chrześcijaństwo, które przenikało z Norwegii. Pierwsze biskupstwo utworzonow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Irlandii

  Po utworzeniu małego państwa wikingów wokół Dublina zwiększyło się z ich strony zagrożenie dla Irlandii. Sto lat (914-1014) trwały walki, aż moc najeźdźców złamali, na północy Mael Seachtainn, król zMeath, na południu legendarny bohater narodowy, Brian Boron, król z Cashel. Brian objął (1002)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry