Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Misjonarze w Polsce

  Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieleci

  Wyprawa Karola Wielkiego w 789 roku na Wieletów, zwanych później Lucicami, narzuciła imzwierzchnictwo frankońskie. Karol jednak nie narzucał chrześcijaństwa ani im, ani sprzymierzonym znim Obodrzycom.

  Inaczej uczynił Henryk I, który skierował ekspansję na Słowiańszczyznę Zachodnią,wykorzystując brak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąbrówka

  Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia magdeburska

  Klasztor świętego Maurycego w Magdeburgu, ufundowany w 937 roku dla misji wśród Słowian, starałsię Otton I uczynić metropolią, na co zyskał zgodę papieża Agapita II w 955 roku, gdy zniszczył siłyopornych Obodrzyców i Wieletów. Napotkał jednak na sprzeciw swego syna, arcybiskupa mogunckiegoWilhelma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Mieszka I

  Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Rusini

  Państwo Słowian wschodnich, Ruś (po grecku: Rhosia) powstało po opanowaniu Kijowa w 882 roku ipołączeniu z Nowogrodem Wielkim przez Olega z rodu Rurykowiczów, normandzkiego pochodzenia.Rusini i ich władcy byli poganami. Pierwsze ślady chrześcijaństwa znajdują się w wiadomości, że w 944roku istniał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW

  Słowianie w IX i X wieku zajmowali ogromne obszary Europy, od Dniepru do Łaby i Soławy, z znacznączęścią doliny Dunaju i Półwyspu Bałkańskiego. W tym czasie utworzyli państwa Chorwaci, Czesi, Rusinii Polanie. Powstał też Związek Wielecki. Chrystianizacja Słowian w państwie wielkomorskim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy biskup w Polsce

  Jordan, ustanowiony biskupem w 968 roku, może działał w Polsce już wcześniej i udzielił chrztu MieszkowiI jako główny kapelan Dąbrówki. Nieznany jest kraj jego pochodzenia i klasztor, z którego przybył.Wskazuje się na Ratyzbonę (Regensburg) w południowych Niemczech, bo Dąbrówka miała kontakty ztym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Węgrzy

  Z swoich siedzib między Bohem, Prutem i Seretem wyparci w IX w. przez Pieczyngów, przybyli około896 roku na równinę naddunajską, podejmując jednak przez pół wieku niszczycielskie wyprawy na Zachód,do Niemiec, Italii i nawet do Francji. Gdy zdobyli Panonię, uczynili ją od 906 roku stałą swoją siedzibąi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Chorwaci

  Plemiona chorwackie w walce z Awarami stworzyły w VII i VIII wieku niezależne związki plemienne zośrodkami w Dalmacji i Panonii Posawskiej (Sławonia). Mimo wielu misji z Bizancjum i Rzymu, ichewangelizacja do IX wieku czyniła słabe postępy. Ostateczna chrystianizacja plemion chorwackich podrządami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt

Do góry