Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KRYZYS PAPIESTWA

  W okresie chrystianizacji Polski, papiestwo wychodziło już z głębokiego kryzysu, który je dotknął wostatnich latach IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Źródłami kryzysu była nie tylko ogólna sytuacjaEuropy zachodniej, niszczonej najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, ale także upadek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otton III i Sylwester II

  Koncepcja jedności wszystkich ludów chrześcijańskich w jednym Kościele, pod zwierzchnią władzą cesarza,występuje już w czasach Ottona I, ale rozwijając się, za Ottona II nawiąże do świetności starożytnegoRzymu, a za Ottona III nie cofnie się przed planem zjednoczenia obu cesarstw, wschodniego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Formozusa

  Krótkie pontyfikaty Marinusa (882-884) i Hadriana III (884-885) nie sprzyjały wzmocnieniu papiestwa.Ich następca, Stefan VI (885-891), wybrany wbrew woli cesarza Karola III, nie poparł go w sprawie zapewnieniawnukowi tronu, przez co przyczynił się do rozpętania walk o władzę cesarską. W ich wynikukoronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie nauki i sztuki

  Rozkwit kulturalny tego okresu, zwany przesadnie renesansem ottońskim, wypływał z sięgania do tradycjikarolińskiej. Szczególną sławę zdobyła szkoła katedralna w Magdeburgu pod kierownictwem jednegoz największych wówczas erudytów, Otryka, z którym prowadził dyskusję Gerbert w Rawennie przed Ottonem III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pod rządami rodu Teofilakta

  Rzym zyskał polityczne uspokojenie, ale nie był wolny od intryg w rodzinie Teofilakta i w obsadzaniu Stolicy Apostolskiej. Źródłem intryg była niewątpliwie żona Teofilakta, Teodora, i ich dwie córki, Marozjai Teodora Młodsza, przedstawione w najczarniejszych kolorach przez ówczesnego kronikarza,Liutpranda z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Polski z Rzymem

  Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością Maria-Mlada u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Pierwsza katedra polska została wzniesiona w Poznaniu pod wezwaniem świętego Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cluny

  Śmierć Ottona III w 1002 roku i Sylwestra III w 1003 roku osłabiły ideę uniwersalizmu, ale nie zahamowałyrozwoju nauki i sztuki oraz wcześniejszego już nurtu reformy.

  Reformatorska działalność miała dwa źródła, wewnętrznokościelny w klasztorze w Cluny i klasztorachlotaryńskich oraz w czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie cesarstwa

  Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Polan

  Religia pierwotna plemion w państwie Mieszka I nie posiada dokumentacji źródłowej i jest znana fragmentaryczniez analogii, wziętej z pogańskich wierzeń Słowian na Pomorzu i Rusi, lub z wykopaliskarcheologicznych. Polanie oddawali cześć bóstwom, personifikującym tajemnicze siły przyrody.

  Z nich naczelne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  Biskupem praskim po Ditmarze został w 982 roku Wojciech z rodu Sławnikowiców. Obok znakomitegopochodzenia odznaczał się wykształceniem, zdobytym w katedralnej szkole magdeburskiej od wybitnegonauczyciela, Otryka. Bierzmowany w Magdeburgu przez arcybiskupa Adalberta, nosił też jego imię, podktórym znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 987

  praca w formacie txt

Do góry