Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

  Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody reformatorskie

  Zwoływał je Leon IX corocznie w Rzymie jako kontynuację rzymskich synodów wielkopostnych, alebrał również udział w synodach poza swą stolicą papieską, w 1049 roku - w Pawii, Reims i Moguncji, w1050 roku - w Siponto, Salerno i Vercelli, w 1053 roku - w Mantui i Bari.

  Na synodach zajmowano się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameduli

  W Italii, na początku X wieku nie brakowało klasztorów żywotnych, dokonujących reformy swego wewnętrznegożycia, jak Monte Cassino, Subiaco, Farfa, Cava, czy rzymski klasztor na Awentynie i klasztoryw Kalabrii pod wpływem świętego Nila. Ich cechą znamienną było to, że zachowały tradycyjny modelżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod gnieźnieński

  Mieszkowe starania o metropolię w Polsce zostały zrealizowane przez Bolesława Chrobrego w 1000roku. Przyczynił się do tego święty Wojciech, mniej przez swą działalność w Polsce, bo była krótka, odkońca 596 roku do kwietnia 997 roku, choć wiele polskich miejscowości powołuje się na tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja kluniacka

  Wpływ przede wszystkim na życie Kościoła wywarło Cluny jako kongregacja zakonna. Jej początek dałprzywilej Jana XI z 931 roku, na podstawie którego opat z Cluny posiadał zwierzchnią władzę nadklasztorami reformowanymi na wzór tego opactwa i korzystającymi z jego przywilejów oraz nad klasztorami,które w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej ottoński

  Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi w Polsce

  Benedyktynami byli pierwsi misjonarze w Polsce i niewątpliwie sam biskup Jordan. Niektórzy z nich prowadzili życie wspólne przy katedrze poznańskiej, dając początek późniejszej kapitule katedralnej. Biskup Unger nazwany jest pasterzem poznańskiego coenobium. Klasztory benedyktyńskie powstały naprzełomie X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrót niepokojów w Rzymie

  Niechęć do przybyszów zza Alp i walki stronnictw w Rzymie zaznaczyły się w losach kolejnych papieży.Gdy umarł Jan XII, Rzymianie wybrali Benedykta V (964-966), lecz Otton I w kolejnej wyprawie doItalii narzucił Leona VIII, a Benedykta V wysłał do Hamburga na wygnanie.

  Po śmierci Leona VIII, zastosowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja pogańska na rozwój Kościoła w Polsce

  Młode państwa chrześcijańskie, po krótszym lub dłuższym okresie, przeżywały z reguły kryzys polityczny,pogłębiony udziałem w nim pogan, wrogich chrześcijaństwu. Nie ominął on Polski za Mieszka II(1025-1034), choć Bolesław Chrobry przez swoją koronację królewską w 1025 roku i koronację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM I REFORMA

  Trwałe niepokoje w Rzymie i kryzys papiestwa nie mogą zasłaniać nowych wartości, które ujawniają sięw życiu Kościoła omawianego okresu. Objął on nowe ludy i prowadził misje w wschodniej i południowejEuropie, doprowadził w pierwszej połowie XI wieku do reformy papiestwa i zapoczątkował reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry