Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIZANCJUM - Przyczyny pierwszej krucjaty

  Wnuk Seldżuka, Togrub-bek, wódz koczowniczych ongiś ludów tureckich, wyruszył z ich siedzib wokolicach Merwu i zdobył Bagdad (1055). Kalifowi abbasydzkiemu pozostawił religijne zwierzchnictwonad wyznawcami islamu, sam przyjął tytuł sułtana i opanował emiraty na pograniczu arabskobizantyjskim.Jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - We Francji i Hiszpanii

  Reforma rozwijała się we Francji bardziej niż w innych krajach, wskutek działania stałych legatów papieskichi miejscowych reformatorów. W południowej Francji zdarzało się, że książęta i hrabiowie, jakBertrand z Prowansji (1081) i Piotr z Melgueił (1085) uznawali się lennikami Stolicy Apostolskiej, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz VII

  Współpracownik kilku papieży, Hildebrand, został obwołany papieżem przez kler i lud w bazylice laterańskiejpodczas pogrzebu Aleksandra II. Wybrany następnie przez kolegium kardynalskie, zgłosił swójwybór cesarzowi Henrykowi IV i nie przyjął sakry, zanim nie upewnił się o braku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban II

  Kryzys papiestwa po śmierci Grzegorza VII (1085) trwał pewien czas. W Rzymie zdołano po roku przystąpićdo wyboru papieża, gdy antypapież opuścił miasto. Wybrano opata Dezyderiusza z Monte Cassino,Wiktora III (1086-1087), który jednak zwlekał z przyjęciem sakry i niedługo utrzymał się w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - Na Północy i w Anglii

  W krajach skandynawskich istniał problem umocnienia chrystianizacji. Grzegorz VII wysłał listy dokróla norweskiego Olafa III i kolejnych królów szwedzkich, Inge i Alsten, dając w nich pouczenia oKościele i godności królewskiej oraz zachęcając do przysłania na naukę w Rzymie kandydatów na duchownych.

  Król...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII

  Znana powszechnie walka papieża z Henrykiem IV zasłania niekiedy inne, ważne dziedziny działalności Grzegorza VII. Obejmował nią, jak żaden z poprzedników, Kościół we wszystkich państwach, nie wyłączająccesarstwa wschodniego. Czynił to przez legatów, bądź przez korespondencję. Uwzględniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Czechach, na Węgrzech i w Chorwacji

  Czesi uznawali bez przerwy od 950 roku zwierzchnictwo cesarskie, zepsuły się więc dobre stosunki księciaWratysława z papiestwem, gdy doszło do otwartego konfliktu Grzegorza VII z Henrykiem IV. Wcześniejjednak wznowił Wratysław płacenie czynszu Stolicy Apostolskiej, ustanowionego już za papieża Mikołaja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander II i pataria

  Początki pontyfikatu poświęcił papież na uzyskanie uznania w Niemczech i usunięcie antypapieża zRzymu. Zmiana polityki na dworze cesarskim spowodowała wyznaczenie na sejmie augsburskim (1062)komisji wysłanej do Italii w celu zbadania na miejscu sprawy dwóch papieży. Aleksander II wrócił już doRzymu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE REFORMATORZY

  Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

  W pierwszym etapie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy Berengariusza

  Leon IX zajmował się na kilku synodach błędną nauką Berengariusza (ok. 1000-1088), nauczyciela irektora szkoły świętego Marcina w Tours, archidiakona w Angers. Teolog ten, którego nauka znana jest zzachowanych 23 listów i traktatu De sacra coena, powoływał się na świętego Augustyna w uzasadnianiuswego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 563

  praca w formacie txt

Do góry