Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  REFORMA I DWA SOBORY - W cesarstwie

  Przykład Francji i Anglii podziałał na cesarstwo, ale po dłuższym i dramatycznym sporze. Urban II ponowiłna synodzie w Melfi (1089) zakaz symonii, nikolaityzmu i inwestytury, ale wysłał legata Gebhardaz Konstancji do Niemiec z władzą dyspensowania od kanonów, jeżeli tylko będzie to możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Zakon cysterski wydał w XII i XIII wieku wielu świętych, ale żaden nie przewyższył Bernarda (1090-1153) reformatora, głosiciela drugiej krucjaty, pisarza filozoficznego i teologicznego, mistyka, Ojca iDoktora Kościoła.

  Wykształcony w szkole kanoników regularnych w Châtillon-sur-Seine, wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Clermont

  Na wcześniejszym synodzie w Piacenza omówiono sprawę reformy i inwestytury oraz wysłuchano posłówbizantyjskich, którzy w imieniu Aleksego I obiecali unię kościelną i wzywali pomocy przeciw Turkom.Urban II już wtedy dał jej obietnicę, ale ostatecznie zajął się krucjatą we Francji. Odbył rozmowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W cesarstwie

  Królem Niemiec i Lombardii, niekoronowanym jeszcze na cesarza, był Henryk IV. Uzyskał tron, gdymiał 3 lata, uznany za pełnoletniego (1065), gdy miał 15 lat, chciał rządzić według systemu ojca, HenrykaIII, którego stracił w 6 roku życia. Chociaż był bardzo uzdolniony i wykształcony, nie posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Polsce i na Rusi

  Węzłowym problemem polityki Bolesława Śmiałego (1058-1079) był stosunek do cesarstwa. Książępolski uznawał oficjalnie jego zwierzchnictwo, ale popierał obóz antycesarski, a na Węgrzech pomagałGejzie i jego bratu Władysławowi, którego w 1077 roku wprowadził na tron. Na płaszczyźnie tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanossa

  Poselstwo królewskie z listami przybyło do Rzymu na synod wielkopostny w 1076 roku, na którym papieżogłosił ekskomunikę na Henryka IV i przywódców biskupiej opozycji oraz zwolnienie poddanych odprzysięgi wierności wobec króla. Było to konsekwencją poczynań synodu wormackiego i programu, zawartegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć biskupa Stanisława

  Reforma gregoriańska w Polsce została gwałtownie przerwana konfliktem biskupa krakowskiego Stanisławai Bolesława Śmiałego, wskutek którego biskup zginął zamordowany w 1079 roku, a król straciłtron i musiał iść na wygnanie. Najwcześniejsze źródło do tego konfliktu, Kronika Galla, napisana poprzeszło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antypapież

  Papież gotów był włączyć się jako rozjemca w walkę o koronę niemiecką, lecz Henryk IV żądał jednoznacznegoopowiedzenia się po jego stronie. Grzegorz VII zdecydował się stanąć ostatecznie po stronieRudolfa, bo zapewniał o poszanowaniu praw Kościoła.

  Uczynił to w 1080 roku, ponawiając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM - PIERWSZA KRUCJATA

  Grzegorz VII bezpośrednio po swoim wyborze przyjął bizantyjskie poselstwo i przygotowywał plan wysłaniazachodnich rycerzy na Wschód, by bronić chrześcijan przed Turkami Seldżukami. Polityczne związki z Bizancjum zostały zerwane, gdy papież uznał lennem Normanów dawne posiadłości bizantyjskiew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Italii

  W południowej Italii, Grzegorz VII osobiście objął (1073) Benewent we władanie, odnowił lenno księciaRyszarda w Kapui, nie zdołał jednak przez dłuższy czas dojść do porozumienia z księciem RobertemGwiskardem, który kolejno zagarnął Amalfi i Salerno, a nawet oblegał Benewent (1077). Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 180

  praca w formacie txt

Do góry