Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zbiory prawa

  W reformie gregoriańskiej walczono o wolność Kościoła od świeckiego prawa zwyczajowego, sprzecznegoz jego istotą, oraz o nawrót do dawnego czystego Kościoła, rządzącego się własnymi prawami. Reformatoromwięc nie wystarczały dawne zbiory prawa kościelnego, jak Decretum (1012) Burcharda zWormacji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magdeburg — Gniezno

  Druga misyjna wyprawa Ottona na Pomorze szła przez Magdeburg, który za arcybiskupa Norberta ożywiłsię jako ośrodek misyjny. Chcąc podkreślić swoje prawa zwierzchnie do schrystianizowanego Pomorza,Norbert wykorzystał falsyfikat bulli z 1004 roku, która poddawała metropolii magdeburskiej także ziemiena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe struktury

  Przewodnictwo papieży w reformie gregoriańskiej rozszerzyło zakres ich działania, co z kolei spowodowałorozwój kurii rzymskiej. Poza dworem papieskim, na którym tworzy się - według wzoru dworówkrólewskich - takie funkcje, jak stolnika, cześnika, marszałka dworu, istnieje już ukształtowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma i sobór

  Papież Innocenty II objął Stolicę Apostolską po Honoriuszu II (1124-1130), którego wybór (21.12.1124)odbył się już wśród przeciwieństw stronnictw w Rzymie i w samym kolegium kardynalskim. Pogłębienieprzeciwieństw spotęgowało się przez działalność Honoriusza II, który kontynuował linię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNY MIECZ WŁADZY (1140 - 1294)

  Chrześcijański Zachód w XII i XIII wieku nie zrezygnował z uniwersalizmu, lecz wbrew pragnieniomswoich duchowych przywódców rozwijał się coraz bardziej w kierunku partykularyzmu. Krucjaty trwałydwa stulecia, nie przyniosły jednak politycznej ani kościelnej jedności Wschodu i Zachodu, co gorsze,pogłębiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY

  Oba sobory laterańskie tylko w małym stopniu zajęły się zagadnieniami teologicznymi. Nie tkwiły bowiemw nurcie reformy gregoriańskiej, poza problemem, czy symoniści jako heretycy mogą ważnieudzielać święceń. To zagadnienie opracował spekulatywnie Anzelm z Canterbury i zakończył długie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO

  Oswobodzony, ale stale zagrożony przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjatypaństwa krzyżowców przyciągały rycerzy z Zachodu. Liczebnie osiągnął ruch krzyżowy swójszczytowy punkt w krucjacie drugiej (1147-1149) i trzeciej (1189-1192), którym starano się podporządkowaćinne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański pierwszy

  Od poprzedniego soboru powszechnego (ósmego) minęły 253 lata. Sobór laterański jest pierwszym naZachodzie, zwołanym z inicjatywy papieża i wyłącznie mocą jego władzy. Kalikstowi II zależało na nim,bo układ wormacki nie został przychylnie przyjęty przez radykalnych zwolenników reformy (gregorian).

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawa Piotra d’Amiens

  Pustelnik Piotr (ok. 1050-1115), posiadając praktykę wędrownego kaznodziei pokutnego, włączył się dogłoszenia krucjaty. Otaczała go legenda, że jako mnich-pielgrzym w Jerozolimie miał widzenie Chrystusaw bazylice Grobu Pańskiego i od Niego otrzymał list z nieba, wzywający chrześcijan do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wormacki

  Wspomniany arcybiskup Gwidon został wybrany papieżem Kalikstem II (1119-1124). Wybrano go wCluny, gdzie umarł jego poprzednik. Przed podróżą do Rzymu wysłał on do cesarza propozycję rozmów,choć kilka lat wcześniej na synodzie w Vienne był nieprzejednany. Pod naciskiem niektórych możnych,Henryk V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt

Do góry