Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polscy krzyżowcy i misjonarze

  Książęta polscy, Mieszko Stary i Bolesław Kędzierzawy, wysłali (1147) poselstwo do papieża EugeniuszaIII, który z pewnością nakłonił ich do udziału w krucjacie przeciw poganom na Północy. Uczynili todla celów politycznych. Mieszko dołączył się do wyprawy krzyżowej na Szczecin, by odnowić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Jerozolimy

  Niepowodzenie drugiej krucjaty pogorszyło sytuację Królestwa Jerozolimskiego, coraz bardziej zagrożonegoprzez mahometan i wewnętrznie skłóconego. Nie mogło liczyć na pomoc Bizancjum, bo w nim toczyłysię od 1180 roku walki o tron cesarski, a panowanie Izaaka II Angelosa (1185-1195) zakończyło sięspiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia krucjata

  Wieść o utracie Jerozolimy wstrząsnęła Europą, która miała powody, by poczuwać się do winy. Wcześniejsze,od kilku lat, wołanie z Jerozolimy o pomoc pozostawało bez skutku, nawet na soborze laterańskimtrzecim (1179) zajmowano się sprawą marginesowo. Papież Aleksander III wydał wprawdzie wezwaniedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki scholastyki

  Rozwój nauki wymagał nowego ujęcia zagadnień metodologicznych. Do teologii wprowadzono metodędialektyki, stosując dysputy oraz rozważanie każdego problemu od strony tak i nie (sic et non). Dowartościowanow ten sposób udział rozumu w interpretacji prawd wiary. Powstały wszakże różnice wśród teologówco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO - Republika Rzymska

  Ruch krzyżowy przyczynił się do rozwoju handlu, co z kolei przyniosło od XI wieku szybki rozwój miastjako ośrodków kupieckich i rzemieślniczych. Szybko też bogacili się kupcy, powoli zaś rzemieślnicy,zwłaszcza pochodzący z napływowej ludności wiejskiej, powstały więc wewnętrzne konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły — pierwsze uniwersytety

  Lanfrank i Anzelm, zanim zostali arcybiskupami w Canterbury, kierowali szkołą klasztorną w Bec (Normandia),przynosząc jej sławę i ściągając do niej wielu uczniów. Obok niej, sławne przez swoich nauczycielistały się szkoły, w Laon (Anzelm z Laon, 1050-1117, i jego brat Radulf), w Chartres (biskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga krucjata

  Eugeniusz III zmuszony (1146) do opuszczenia Rzymu, odbył podróż do Francji i zajął się przy pomocy Bernarda z Clairvaux zorganizowaniem nowej krucjaty.

  Bezpośrednią przyczyną było zajęcie Edessy (1144) przez Imada ed-Din Zengi, emira Mossulu. Królowajerozolimska, Melisenda wysłała do papieża wezwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard

  Piotr Abelard (1079-1142), francuski filozof i teolog, wywarł większy wpływ na rozwój nauki kościelnejniż ktokolwiek inny z jemu współczesnych, długo jednak biografowie bardziej zajmowali się jego romansemz Heloizą, aniżeli działalnością naukową. Po studiach w Loches i Paryżu prowadził własną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy i misje w Polsce

  Bolesław Krzywousty (1102-1138), prowadził walkę z swoim starszym, przyrodnim bratem, Zbigniewom,popieranym przez cesarzy, Henryka IV i Henryka V. Skłoniło go to do szukania poparcia w oboziepapieskim. Do Paschalisa II wysłał poselstwo po dyspensę do małżeństwa z swoją krewną Zbysławą,księżniczką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty w Europie

  Zapał rycerzy francuskich i niemieckich do wyprawy krzyżowej starano się wykorzystać do walki z muzułmanamiw Hiszpanii i do nawracania orężem pogańskich Słowian.

  Część rycerzy angielskich, flamandzkich, fryzyjskich, płynąc okrętami na drugą krucjatę, zatrzymała sięw portugalskim porcie Tejo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt

Do góry