Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katarzy (albigensi)

  Będąc w swoich początkach ruchem, nie mają założyciela, ani daty powstania. Znani są od 1140 roku,nazywani patareni, albo katarami od 1163 roku. Sami określali siebie jako dobrych chrześcijan, dobrych ludzi. Pewną strukturę organizacyjną otrzymali od bułgarskiego biskupa bogomilców, Niketasa, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander III

  Poseł cesarski Otto von Wittelsbach przebywał w Rzymie podczas wyboru papieża i pozyskał wieluzwolenników dla procesarskiego kandydata, kardynała Oktawiana. Kardynałowie wszakże w większościwybrali (7 IX) Rolanda Bandinelli, Aleksandra III (1159-1181). Oktawian, choć wybrany przez mniejszość,miał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  W południowej Francji, niezależnie od katarów, rozwinął się ruch ludzi świeckich jako wspólnoty biednychi potrzebujących. Zapoczątkował go w 1173 roku kupiec lyoński, Piotr Waldo oczytany w PiśmieŚwiętym, którego księgi Nowego Testamentu i kilka Starego Testamentu kazał sobie przetłumaczyć najęzyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk II i Tomasz Becket

  Konflikt kościelny w Anglii rozwinął się w latach 1162-1170. Wcześniej, gdy trwały walki o tron angielskipo Henryku I, Stolica Apostolska zapewniła sobie wpływ na sprawy kościelne przez nadanie arcybiskupomz Canterbury uprawnień legackich i usunięcie zakazu apelacji do Rzymu. Nowy król, HenrykII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja biskupia

  Od początku istnienia Kościół czuwał nad czystością wiary, przestrzegał przed błędami, upartych heretykówwykluczał z jedności. Należało to do podstawowych obowiązków biskupa, lecz on zajmował sięheretykami, gdzie zostali mu wskazani lub stali się znani, nie poczuwał się do obowiązku ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański trzeci

  Porozumienie papieża z królami, angielskim i francuskim, z cesarzem i Rzymianami, ułatwiło zwołaniesoboru, którego najważniejszym zadaniem było usunąć skutki schizmy antypapieskiej. Rzymianom jużw układach po pokoju weneckim przyznał papież autonomię, a senat zobowiązał się do składania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjata przeciw albigensom

  Biskupia inkwizycja okazała się niewystarczającą w południowej Francji przeciw katarom, do którychhrabia Tuluzy, Rajmund VI, nie należał, ale ich tolerował. Innocenty III na próżno nakłaniał go do tępieniaheretyków.

  Niewiele też zyskał, stosując administracyjne środki przeciw opieszałym biskupom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność Kościoła polskiego

  Udział polskiej delegacji w soborze opiera się tylko na przypuszczeniu, bez bliższego określenia uczestników.Polska miała jednak już od dłuższego czasu dość częste kontakty z Stolicą Apostolską. PapieżEugeniusz III interweniował w sporach między księciem Władysławem II, a jego młodszymi braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJE I INKWIZYCJA

  Nierozdzielność życia średniowiecznego, w którym ściśle zespalały się sprawy religijne, społeczne i polityczne,uniemożliwia usystematyzowanie wszystkich przyczyn, które wywołały herezje katarów iwa1densów, zwane ludowymi. To samo spowodowało, że inkwizycja, zorganizowana przez Kościół, cieszyłasię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WŁADCY

  Współdziałanie władców z papiestwem w wyprawach krzyżowych nie oznacza braku konfliktów kościelno-politycznych w niektórych krajach. Szczególnie silnie wystąpiły te konflikty w cesarstwie i Anglii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry