Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Zamiana tematu lub aspektu

  Jest to wybieg polemiczny stosowany zarówno w szerszej działalności perswazyjnej jak i przy przekonywaniu w stosunkach międzyludzkich na małą skalę. Najczęściej odwołuje się do niego ta strona, która wyczuwa swoją słabość w obrębie określonego tematu lub aspektu sprawy. Chwyt ten można inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Publiczność odziedziczona

  Dołączenie komunikatu perswazyjnego do czegoś, co jest dla odbiorcy bardziej atrakcyjne, co bardziej przyciąga jego uwagę. Jest to wykorzystanie ludzi, którzy zebrali się w innym celu. Dołączenie komunikatu do czegoś atrakcyjniejszego. Konkretnych zastosowań tego chwytu może być dużo: reklamy i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

  Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Przez grupę technik językowych należy rozumieć korzystanie ze wszelkiego rodzaju środków językowych w celu podwyższenia prestiżu głoszonej idei lub obniżenia zwalczanej.

  Istnieje rozległa literatura poświęcona językowi środków przekazu (tak polska jak i obca), w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Selekcja

  W procesie masowego komunikowania wyboru, selekcji dokonują nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy. Jako technika jest traktowana selekcja materiału perswazyjnego dokonywana przez nadawcę. Następujące czynniki mogą spowodować selekcję oferowanych przez nadawcę treści:

  A. Niemożność przedstawienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Symbol

  Skrótowy nośnik i wyróżnik propagowanej idei. Jest to nieodłączny rekwizyt działalności perswazyjnej od początków jej stosowania. Dzięki prostocie symbol łatwo się zapamiętuje. Symbolami mogą być: herby, kolory, flagi, wizerunki postaci reprezentujących idee, gesty, elementy stroju a nawet styl...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Dyfuzja bezpośrednia (pogłoska, plotka)

  Rozpowszechnianie drogą ustną w kontaktach bezpośrednich różnego rodzaju niepotwierdzonych oficjalnie wiadomości - występuje przy braku zaufania do oficjalnych źródeł informacji. Rozchodzi się bardzo szybko. Przekazywana treść, w związku z jej ustnym przenoszeniem, może ulegać daleko idącym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Niezwykłość przekazu

  Takie przygotowanie lub sposób podania komunikatu, aby wyróżniał się on z tła, często składającego się z innych komunikatów perswazyjnych. Stosowanie różnego rodzaju iluzji (wzrokowych i słuchowych), łamanie utartych konwencji (artystycznych, dziennikarskich, na przykład sposób łamania kolumny w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE

  W każdej działalności perswazyjnej trzeba powtarzać komunikaty, aby były one zapamiętane. Niektórzy uważali (są tacy, którzy i dziś tak sądzą), że powtarzanie jest podstawowym warunkiem skuteczności (na przykład wypowiedzi J. Goebbelsa w Trzeciej Rzeszy). Jest to uznanie de facto oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

  Ogólne dostrzeżenie konieczności przeprowadzenia zasadniczej reformy administracji nie oznacza łatwości jej przeprowadzenia. Zaobserwować to można na przykładzie ponad dziesięciu latjlziałań na rzecz reformy, ale i zaniechań w tej dziedzinie, jakie wystąpiły w Polsce. Polska, trzeba zaznaczyć...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /55 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a podstawowe problemy transformacji ustrojowej

  Upadek realnego socjalizmu w Europie w 1989 r. był efektem skumulowanego oddziaływania wielu procesów. Niektóre z nich występowały od dość dawna - i to w skali całego bloku. Dotyczy to zwłaszcza strukturalnego kryzysu gospodarki socjalistycznej, która inaczej niż gospodarka rozwiniętych pańslw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /17 304

  praca w formacie txt

Do góry