Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy w Polsce

  W soborze wziął udział arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincenty Kadłubek,wrocławski Wawrzyniec, włocławski Barta, lubuski Wawrzyniec. Według zalecenia bulli, zwołującejsobór, pozostali w kraju dwaj biskupi z metropolii, płocki Dedko i poznański Paweł. Nie znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Poprzednicy i Sycylia

  Polityka włoska cesarza Fryderyka I, która była jednym z głównych źródeł konfliktów z papieżem AleksandremIII, zmierzała nie tylko do umocnienia władzy cesarskiej w północnej Italii, ale także do podporządkowaniajej południowej Italii i Sycylii. Następny papież Lucjusz III (1181-1185, przedtem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III (1198 - 1216)

  Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

  Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty — cesarstwo łacińskie

  W Rzymie szukały pomocy dla Ziemi Świętej poselstwa od króla i patriarchy jerozolimskiego. Na Zachodziezabiegał o interwencję Aleksy IV, syn cesarza bizantyjskiego Izaaka II, strąconego z tronu i oślepionegoprzez swego brata Aleksego III.

  Innocenty III rozpoczął pontyfikat od wezwania do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja papieska

  Stosowane środki prawne, a nawet urządzane za Innocentego III dyskusje z heretykami, tylko część pojednałyz Kościołem, nie zahamowały zaś rozwoju samych herezji w różnych krajach. Waldensi, podzielenina biednych z Lombardii i biednych z Lyonu dotarli do Niemiec, Czech, Węgier i Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /8 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi i trędowaci

  Inkwizycja biskupia i papieska nie zajmowała się bezpośrednio Żydami. Uważano ich za przydatnych,pożyczano od nich pieniądze, nawet na lichwę, często jednak nienawidzono jako lichwiarzy i raz po raztępiono pogromami. Wiadomości o pierwszych pogromach pochodzą z początków XI wieku. Częstszebyły w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III

  Papieżowi Innocentemu III (1198-1216) nie udała się krucjata przeciw albigensom, gani się jego zaliczenieherezji do przestępstw obrazy majestatu, niemniej uważa się go za najwybitniejszego papieża średniowiecza,który uczynił papiestwo największą potęgą polityczną ówczesnej Europy, sięgającą po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc świeckiego ramienia

  Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza herezji ludowych

  Herezje rozwinęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między Wschodem iZachodem. Najsilniejsze ośrodki miały one w krajach kulturalnie i gospodarczo najbardziej rozwiniętych,w hrabstwie Tuluzy, Burgundii, nad Renem, w Flandrii i Lombardii.

  Religijne i filozoficzne poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i Fryderyk I

  Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 663

  praca w formacie txt

Do góry