Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Misja pruska

  Chrystianizacja Prus, ożywiona na początku XIII wieku, była prowadzona systematycznie przez cystersówz wielkopolskiego klasztoru w Łeknie. Opat Gotfryd Boguchwał zyskał (1206) od Innocentego IIIuprawnienia do niej. Na czele misji po nim stanęli mnisi cysterscy, Filip z rodu Pałuków i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmelici i inni

  Dwa pierwsze zakony żebracze służyły za wzór dla innych w ustosunkowaniu się do ubóstwa zakonnego.Niektóre znacznie później od swego powstania przyjęły charakter zakonu żebraczego, różniły się zaś celemswojej działalności.

  Karmelici, nawiązując do tradycji o życiu pustelniczym proroka Eliasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i lenna

  Innocenty III, obejmujący swoją działalnością wszystkie kraje katolickie, starał się o pokój i ład prawnyw Państwie Kościelnym, w którym widział fundament swej niezależności. Rzymowi zostawił dużą autonomię,odbierając przysięgę wierności od senatora, stojącego na czele władz miejskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zakonów żebraczych

  Franciszek i Dominik dali Kościołowi dwie wielkie rodziny zakonne i zapoczątkowali odrębne typy duchowościchrześcijańskiej. Franciszek, Biedaczyna z Asyżu, fascynował wszystkie pokolenia ludzi, jegożycie stało się tematem najznakomitszych dzieł literackich. Franciszkanie i dominikanie wywarli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowie i cesarze

  Innocenty III nie jeden raz pośredniczył w politycznych i zbrojnych konfliktach Francji i Anglii. Z królemfrancuskim, inteligentnym, zręcznym, choć nie pozbawionym cynizmu Filipem II Augustem (1180-1223) starał się współpracować w zwalczaniu albigensów i waldensów, natomiast w długotrwały konfliktzostał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III

  Następni papieże po Innocentym III byli jak on świadomi znaczenia papiestwa, dostrzegali naczelne problemy Kościoła, zwłaszcza konieczność kontynuacji reformy, walki z herezjami i krucjat, ale stosowaliśrodki bardziej prawnicze i polityczne niż ich poprzednik. Znaleźli się też w nowej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKONY ŻEBRACZE

  Ubóstwo inspirowało w znacznym zakresie cały ruch reformy w XI wieku, domagającej się powrotu Kościołado ducha i struktur czasów apostolskich. Ubóstwo w ujęciu waldensów, a częściowo katarów wXII wieku stało się jedną z istotnych przyczyn ich buntu przeciw Kościołowi. Ubóstwo w ujęciu Ewangeliistało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III - Krucjata i Sycylia

  Cesarz Fryderyk II (1215-1250), wychowany w sycylijskim środowisku, w którym stykały się kulturalnewpływy normańskie, arabskie, bizantyjskie i włoskie, był władcą dotąd niespotykanym. Religijny, a wydawałosię, że indyferentny, nieustępliwy, a sądzono, że tolerancyjny, wszystko podporządkował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek z Asyżu

  Syn włoskiego kupca Piotra Bernardone z Asyżu i Joanny Pica, Francuzki z pochodzenia, urodzony w1181 roku (lub 1182), otrzymał na chrzcie imię Jan, lecz rodzice nazywali go Franciszkiem (po włoskuFrancesco, dosłownie: Francuzik). Naukę pobierał w miejskiej szkole, podczas wojny Asyżu z Perugiąprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy — sobór

  Reforma Kościoła była najczęstszym tematem pism Innocentego III do biskupów i opatów, do monarchówi władz miejskich. Papież wiedział, że wyprawy krzyżowe na Wschód przyniosły Zachodowi zamiłowaniedo luksusu bizantyjsko-orientalnego, które objęło kler i świeckich, a nawet część klasztorów.

  Reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt

Do góry