Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nadanie Sycylii

  Innocenty IV, po śmierci Fryderyka II, ofiarował tron sycylijski bratu króla angielskiego, Ryszardowihrabiemu Kornwalii, potem synowi króla, Edmundowi, rokowania jednak były trudne. Po śmierci Fryderykowegosyna, Konrada IV (1254), papież zamierzał bezpośrednio złączyć Sycylię z Państwem Kościelnym,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotęgowana walka

  Sobór orzekł, że o Sycylii, lennie Stolicy Apostolskiej, zadecyduje papież po wysłuchaniu opinii kardynałów.Innocenty IV ogłosił w Królestwie Sycylijskim krucjatę przeciw panowaniu Fryderyka, lecz walkanie osiągnęła rozstrzygnięcia przed śmiercią cesarza (13.12.1250).

  Nie udało się papieżowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnia krucjata

  Karol pragnął zrealizować swój cel, pozyskanie dla siebie tronu jerozolimskiego. Oswobodzenie Jerozolimywydawało się łatwe, bo po . wymarciu dynastii Saladyna, nowy sułtan Aibek miał wroga w władcyTunisu, który obiecał Karolowi swoje poparcie.

  Pod wodzą Ludwika IX i Karola wyruszyła (1270) krucjata do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szósta krucjata

  Na wezwanie soboru lyońskiego do krucjaty odpowiedział jedynie król francuski, Ludwik IX (1226-1270, święty). Z swoim rycerstwem, tylko w niewielkiej liczbie z innych krajów, wyruszył (1248) doEgiptu, zdobył Twierdzę Damiettę, ale podczas marszu na Kair zdziesiątkowała wojsko epidemia, bitwazaś pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wschodnie i północne

  Sobór lyoński I postanowił wysłać misję-poselstwo do wielkiego chana Mongołów. Nie posiadano dobregorozeznania w sytuacji. Węgierscy dominikanie wyprawili się wprawdzie już za Grzegorza IX nadWołgę, ale powrócili bez rezultatu i z skąpymi wiadomościami o Mongołach. Wiedziano jedynie, żewśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Inflantach

  Handlowe kontakty Bremy z Inflantami ułatwiły (od 1180 roku) misję, podjętą przez kanonika regularnegoMeinharda z Segebergu. Został on biskupem inflanckim z rezydencją w Uxkűll. Jego następcą (od1196 roku) był biskup Bertold z Lokkum. Opór pogan zahamował chwilowo dalszy rozwój misji, aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz IX

  Nowy papież (1227-1241), silna osobowość, umysł prawniczy, był przeciwieństwem łagodnego poprzednika.Nie przyjął tłumaczenia się cesarza chorobą, lecz ogłosił ekskomunikę według układu z San Germano,gdy minął termin wyruszenia na krucjatę. Wyprawa doszła do skutku dopiero w 1228 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszkanie

  Franciszek i jego uczniowie, głoszący kazania o pokucie i propagujący swoim przykładem całkowiteubóstwo, wyzwolili silny ruch charyzmatyczny w Kościele, ale na początku budzili podejrzenia u kleru, zewzględu na rozpowszechniające się błędy waldensów i albigensów. Franciszek udał się więc do Rzymupo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty IV

  Zwolnienie kardynałów z więzienia umożliwiło wybór genueńskiego kardynała Sinibalda Fiescho, InnocentegoIV (1243-1254). Znakomity jurysta, dyplomata, dalekowzroczny i nieustępliwy w działaniu, zawiódłcesarza, który uważał go za człowieka ugodowego. Na początku jednak doszło do porozumienia(1244):...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominik i jego zakon

  Obdarzony szczególnym duchem apostolskim i teologicznie dobrze wykształcony, Dominik Guzman,Hiszpan, urodzony (około 1170) w Calernega, należał jako duchowny do kapituły kanoników regularnychprzy katedrze w Ósma. Z tamtejszym biskupem Diego udał się do Rzymu (1206), a papież skierował ichobu do nawracania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt

Do góry