Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawodawstwo

  Dla całego Kościoła prawa ustalały sobory, jak dawniej, ale też papieże. Pierwsze nazywano konstytucjami,drugie - dekretami, których liczba wzrastała od Aleksandra III. Stosownie do wskazań soborowychi papieskich ożywiła się działalność synodów prowincjonalnych. Sobór laterański czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lyońska

  Akt unii podpisano na soborze 6 lipca, po miesięcznych pertraktacjach. W imieniu cesarza bizantyjskiegozaprzysiągł ją wielki logoteta Georgios Akropolites, a podpisy złożyli, były patriarcha Germanos i metropolitaTeofanes z Nicei. Kościół Bizantyjski uznał ogólnie prymat papieski, godząc się na apelacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uległość papieży

  Po Grzegorzu X, twórcy unii i ostatnim z wybitnych papieży tego okresu, nastąpiły trzy bardzo krótkiepontyfikaty, Innocentego V (1276), Hadriana V (1276) i Jana XXI (1276-1277). Mieli oni zasługi dlaKościoła jako kardynałowie, odznaczali się uczonością, ale nie zdołali jako papieże niczego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe problemy Kościoła polskiego

  Trwające rozbicie dzielnicowe było jedną z przyczyn, dla których biskupi polscy nie wzięli udziału wsoborze lyońskim pierwszym, a na sobór lyoński drugi wysłali tylko biskupa wrocławskiego, TomaszaZarembę. Małopolska i Śląsk doznały zniszczenia wskutek najazdu tatarskiego w 1241 roku, Małopolskanadto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO I DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła we wszystkich dziedzinach życia społeczeństw, dokonywana w nim samym reforma,zwalczanie herezji, rozwój duszpasterstwa i nauki kościelnej, wymagały nowych norm prawnych inowych form strukturalnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie krucjat

  Ruch krzyżowy w kierunku Ziemi Świętej trwał dwa stulecia (1095-1291) i objął setki tysięcy ludzi. Niemiał jednolitego charakteru poza hasłem oswobodzenia i zachowania Grobu Chrystusa. Zróżnicowanebyły motywy włączania się władców i rycerzy do niego, od religijnych do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński II

  Spotęgowanego rozłamu z Kościołem prawosławnym nie mogła usunąć unia, zawarta (1274) z politycznychracji na soborze lyonskim drugim, zwołanym przez Grzegorza X.

  Trzy lata bez mała trwał wakans na Stolicy Apostolskiej, zanim wybrano papieżem archidiakona TebaldoViscontiego, Grzegorza X (1271-1276)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci w Polsce

  Kościół polski w drugiej połowie XIII wieku rozwinął swoją strukturę, zwiększyła się liczba archidiakonatówokręgowych, szczególnie wzrosła ilość parafii do około 3000 przy końcu stulecia, wprowadzonopraktykę synodów diecezjalnych. Na jego żywotność wskazuje znaczna liczba świętych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW

  Francja, rządzona przez dynastię Kapetyngów, była silnym oparciem dla papiestwa już w XI i XII wieku.Za panowania Ludwika IX (1226-1270), który w koncepcji władzy królewskiej wysuwał na czoło swoichobowiązków tępienie zła moralnego i prowadzenie poddanych do Królestwa Niebieskiego, posiadałaFrancja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński I

  Zaproszenie na sobór wysłał papież w grudniu 1244 roku do biskupów, kapituł, opatów i generalnychprzełożonych zakonnych oraz do monarchów i miast, cesarza zaś wezwał do stawienia się jako oskarżonego.Wiadomość o klęsce wojsk chrześcijańskich pod Gazą i zdobycie Jerozolimy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 224

  praca w formacie txt

Do góry