Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprawa Colonnów

  Ród Colonnów, który za Bonifacego VIII miał dwóch kardynałów, Jakuba i Piotra, stał w opozycji odpoczątku jego pontyfikatu. W konkurencji z nimi papież kupował zamki dla swego rodu. Stefan Colonnazrabował pieniądze papieskie, wiezione z Anagni na zakup zamku Ninfa. Bonifacy, stosując surowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotyckie katedry

  W budownictwie pełnego średniowiecza nadal jeszcze powstawały kościoły romańskie, ale w połowieXII wieku wyłonił się z sztuki romańskiej nowy styl, nazywany (od XVI wieku) gotykiem. W konstrukcjibudowli., opartej na zwartym i konsekwentnym systemie szkieletowym, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki jubileusz

  W działalności kościelno-politycznej nie miał Bonifacy VIII większych sukcesów. Wbrew znacznemupoparciu materialnemu i moralnemu (przywileje) dla króla aragońskiego Jakuba w wyprawie przeciwFryderykowi, nie zdołał rozwiązać problemu Sycylii. Niedoprowadził mimo usilnych starań do pojednaniaWenecji z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

  Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla Unam sanctam

  Wzrost papieskiego prestiżu w Roku Jubileuszowym utrudnił Bonifacemu. VIII realną ocenę swojej politycznejmocy. Nie cofnął się przeto przed nową konfrontacją sił z królem francuskim Filipem IV. Szłozresztą nie tyle o konkretne przyczyny: świadczenie dla państwa w pierwszym sporze, sprawę biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSŁABIONE PAPIESTWO (1294 – 1431)

  Papież Bonifacy VIII (1294-1303), wpatrzony w swoich wielkich poprzedników, stosował ich środki imetody w walce kościelno-politycznej z królem francuskim, Filipem IV Pięknym, ale jej nie wygrał. Siłapolityczna Francji, mimo wewnętrznych napięć między królem i jego wasalami, wzrosła już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bractwa — cechy

  Bractwa (konfraternie), znane w Kościele od IV wieku, rozwinęły się w tym okresie wskutek dogodnychprocesów społecznych i gospodarczych, a także teologicznej tendencji do manifestowania prawd wiary.Skupiały ludzi, którzy chcieli się zbawić przez wspólne praktyki religijne, szczególną cześć Boskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły teologiczne

  Na początku XIII wieku wyróżniał się w teologii kierunek tradycyjny, uprawiany przez uczniów Piotra Lombarda, oraz kierunek postępowy, zapoczątkowany przez biskupa z Poitiers, Gilberta de la Porrée. Obfita twórczość naukowa obu kierunków, do dziś w pełni niezbadana, została ujęta w systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpitale

  Szpital średniowieczny (hospitale) rozwinął się z potrzeb społecznych, pod wpływem nakazów Kościołaco do otaczania opieką potrzebujących. Był domem tej opieki dla biednych i chorych, pielgrzymów i podróżujących,z reguły mającym osobne izby dla mężczyzn i kobiet oraz dla chorych. Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła franciszkańska

  W rozwoju teologicznej szkoły franciszkańskiej dostrzega się trzy fazy, wyznaczone trzema nazwiskami:Aleksandra z Hales (ok. 1180-1245), współtwórcy metody scholastycznej, który dał jej początek, Bonawentury(Jana Fidanza, 1221-1274, świętego), który ją rozwinął, będąc w filozofii pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry