Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAPIEŻE AWINIOŃSCY

  Spuścizna Klemensa V była dokuczliwa dla Kościoła: papiestwo zależne od Francji, kolegium kardynalskiez przewagą Francuzów, kuria papieska opanowana przez nepotów, Rzym opuszczony i zdany nanieustanne niepokoje wewnętrzne. Awinion, po zakupieniu (1348) stał się częścią Państwa Kościelnego,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU

  Scholastyka wypełniała życie intelektualne, ale w kulturze duchowej były inne jeszcze nurty, w którychświeccy mieli większy udział, niż duchowni, W literaturze pięknej rozwijają się, poza wątkami ascetycznymii hagiograficznymi, także rycerskie. W południowej Francji ustaje jednak poezja akwitańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach w Anagni

  Wydanie bulli nie przerwało starań o porozumienie papieża z królem francuskim. Filip IV obiecał rozważyćpapieskie propozycje, przedstawione mu przez kardynała legata, Jana Le Moine. Za ich odrzucenie inapad na papieża obwinia się nowego kanclerza królewskiego, Wilhelma Nogareta, który miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FILIP IV

  Król francuski, Filip IV (1285-1314), niejednoznacznie oceniany jako władca, utrwalił autorytet królewskii podjął walkę o włączenie do Korony wielkich lenn, hrabstwa Flandrii i będącego we władaniu Anglików księstwa Gujenny. We Francji nie miał większych konfliktów z Kościołem, choć część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Poematy religijne i rycerskie

  Poeci niemieccy (Minnesangerzy), jak Wolfram z Eschenbach (ok. 1170—1220) i Walter z Vogelweide(ok. 1170-1230) opiewali ideały rycerskości i miłości dwornej, na wzór francuskich trubadurów, alerozwijali także twórczość religijnych i ludowych pieśni oraz poematów o wyprawach krzyżowych.

  Głównym poematem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek papieży awiniońskich

  Konflikt rodu Bonifacego VIII, Gaetanich z Colonnami nie ustał po śmierci papieża. Kolegium kardynalskie,bez Colonnów, zdołało szybko wybrać dominikanina, kardynała Mikołaja Boccasini, Benedykta XI(1303-1304), ale nowy papież nie uspokoił Rzymu. Filipa IV i Colonnów zwolnił od ekskomuniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonifacy VIII

  Wybrany (23.12.1294) po abdykacji Celestyna V, kardynał Benedykt Gaetani, Bonifacy VIII, nabył znajomościspraw kościelnych, gdy brał udział w kilku legacjach, najpierw jako sekretarz papieski, potemjako kardynał. Powołany do kolegium kardynalskiego przez francuskiego papieża Marcina IV, przebywałwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Historie i legendy

  Tematyka historyczna nie przestaje w dobie scholastyki zajmować ówczesnych ludzi. Krucjaty poszerzajązainteresowania historyczne. Wilhelm z Tyru pisze (po 1170) o pierwszych wyprawach krzyżowych,Villehardouin utrwala (ok. 1219) historię zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców, Wilhelm z Tudeleopiewa (1213)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o świadczenia dla króla

  Wojna między Francją i Anglią, powstrzymywana (1290) mediacją kardynała Gaetani (Bonifacego VIII),wybuchła cztery lata później i przyniosła sukcesy Filipowi IV. W 1296 roku obaj władcy zgodzili się powołać papieża na rozjemcę, ale nie na sędziego sporu.

  Chcąc prawdopodobnie utrącić obu królom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Kultura materialna

  Romańskie kościoły murowane i obronne zamki były wyjątkami wśród budownictwa drewnianego, podatnegona pożary, którym ulegały nie tylko wsie, ale i miasta, przeważnie jeszcze drewniane na początkuXIII wieku. Francuskie miasto Rouen spłonęło sześć razy w ciągu 25 lat (1200-1225). Budowle z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt

Do góry