Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rzym i Awinion

  Urban VI tracił w Rzymie własnych zwolenników, doszło nawet (1383) do spisku na jego życie z udziałemsiedmiu kardynałów, którzy chcieli oddać papieża pod kuratelę. Okrutne stłumienie spisku, ukaranieśmiercią pięciu kardynałów, ucieczka dwóch do Awinionu, spotęgowały napięcie. Papież opuścił Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Devotio moderna

  Jako uzupełnienie pobożności dominikańskiej, opartej przede wszystkim na rozumie, i franciszkańskiejna woli, pojawił się przy końcu XIV wieku ruch pobożnościowy, który starał się zaktywizować uczuciaczłowieka. Odchodził on od spekulacji teologicznej i od mistyki w wydaniu mistrza Eckharta, głosząc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia i Siostry wspólnego życia

  Ich założyciel, Gerard Groote, pochodził z Dewenter, studiował w Paryżu, podróżował w misjach dyplomatycznychdo Pragi, Kolonii, Awinionu i Aachen, gdzie uzyskał (1362) beneficjum kanonickie. Pod wpływem wewnętrznego nawrócenia wstąpił do klasztoru kartuzów, lecz nie złożył ślubów. Gdy powróciłdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I NOWA POBOŻNOŚĆ

  Załamanie się średniowiecznego uniwersalizmu wystąpiło najpierw w życiu politycznym zachodniegochrześcijaństwa. Na progu XIV wieku dostrzega się początki tego zjawiska także w filozofii i teologii. Powielkich syntezach summ teologicznych ustosunkowano się krytycznie do ich tez i podjęto badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy

  Mistyka znalazła już w drugiej połowie XIII wieku pisarzy w męskich i żeńskich klasztorach dominikańskichi franciszkańskich. W XIV wieku powstają dalsze znakomite dzieła mistyczne, choć występują teżbłędne ujęcia zagadnień życia kontemplacyjnego.

  Mistrz Eckhart (1260-1328), dominikanin, profesor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe uniwersytety

  Do szeregu sławnych .już uniwersytetów z XIII wieku doszły nowe, od połowy XIV wieku.

  W Pradze założył (1348) uniwersytet Karol IV, znany z pobożności i wykształcenia teologicznego, zzamiłowania do nauki i pisarstwa (autobiografia, żywoty świętych, kazania). Wzór wziął z Sorbony istworzył przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA SCHIZMA I HUSYTYZM

  Radość z powrotu (1377) do Rzymu papieża Grzegorza XI nie trwała długo. Przyczyną była nie tylkojego rychła śmierć, ale o wiele więcej opozycja przeciw nowemu papieżowi, Urbanowi VI (1378-1389) i wybuch w Kościele rozłamu, który nazwano wielką schizmą zachodnia (1378-1417).

  Wśród walk dwóchobozów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalizm

  Krytyczne stanowisko; wobec uznanych autorytetów scholastyki, Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota,zajęli ich bracia zakonni: dominikanin, teolog papieski w Awinionie i biskup, Durand z Saint-Pourcain(zm. 1334), oraz franciszkanin Piotr Aureoli (zm. 1322). obaj wywarli wpływ na Wilhelma Ockhama,który skonkretyzował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowa Jadwiga — nawrócenie Litwy

  Wygaśnięcie (1370) dynastii piastowskiej, bardzo zasłużonej dla Kościoła, wywołało wewnętrzne napięciew państwie, aż do powołania na tron Jadwigi (1384), po jej ojcu, Ludwiku Węgierskim (1370-1382).Napięcia nie ominęły Kościoła w Polsce, ale uniknął on poważniejszych strat. Zyskał natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Wiklefa

  Angielskiego filozofa, teologa i polityka, Jana Wiklefa (ok. 1330-1384) starano się zaliczyć do nominalistów,był jednak realistą. Po studiach w Oksfordzie wykładał ł działał przez całe życie na tym uniwersytecie,posiadając jako uposażenie kilka dochodowych beneficjów. Za obszerne komentarze do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 225

  praca w formacie txt

Do góry