Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Delegacja polska

  Oskarżenia, wysuwane na soborze przez Krzyżaków przeciw Jagiełłę i Polsce, zwróciły szczególniejsząuwagę wielotysięcznego zgromadzenia w Konstancji na polską delegację, która była liczna i okazała.Przewodniczył jej Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński (1412-1422), doświadczony dyplomata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  Ogłoszenie soboru w Pizie było obraniem trzeciej drogi (via concilii), wskazywanej jako środek zakończeniaschizmy, po niepowodzeniu na dwóch innych, pertraktacji lub rezygnacji obu papieży. Wskazywanona nią już od początku schizmy, szczególnie czynili to dwaj autorzy (1379-1381) w swoich traktatach,profesor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór polsko - krzyżacki

  Zwycięska bitwa pod Grunwaldem (1410) zahamowała ekspansję Krzyżaków, ale nie rozbiła ich siłymilitarnej. Niekorzystny dla Polski pokój toruński umożliwił Zakonowi dążności rewindykacyjne, którewywołały nową wojnę w 1414 roku, tym razem bez sukcesów polskiego oręża. Jagiełło zgodził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pizie

  Sobór do Pizy zwołało siedmiu kardynałów obediencji rzymskiej i sześciu obediencji awiniońskiej. Rozpocząłsię 25 marca 1409 roku. Nazajutrz przerwano trwające od listopada 1408 roku obrady soboru BenedyktaXIII w Perpignan i wysłano poselstwo do Pizy.

  Obrady w Perpignan prowadziła dość znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymasostwo Mikołaja Trąby

  Powstanie w monarchii polskiej drugiej metropolii łacińskiej, umocnionej odsunięciem politycznychroszczeń Węgier do Rusi i przeniesieniem stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa w 1412 roku, byłobezpośrednią przyczyną przyjęcia tytułu prymasa przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Tytuł ten dawał imw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Hus

  Podział na trzy obediencje osłabiał Kościół wewnętrznie, jak nigdy dotąd. Nauka Husa miała rozjaśnić -jak on sądził - a zaciemniła obraz Kościoła. Przejął go od Wiklefa, lecz widział w świetle narodowej ikościelnej sytuacji Czech.

  Profesor oraz dwukrotnie rektor uniwersytetu praskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unijna misja Grzegorza Camblaka

  Pod koniec soboru zjawiła się w Konstancji delegacja Kościoła Prawosławnego z Polski pod przewodnictwemmetropolity kijowskiego Grzegorza Camblaka i czyniła starania o unię. Bezpośrednią przyczynąstało się rozdwojenie w prawosławnej metropolii ruskiej, której stolicą był Kijów.

  Po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI

  Nowy sobór miał odbyć się już w 1412 roku, według postanowienia z Pizy. Jan XXIII zebrał w Rzymiekilkunastu uczestników, którzy na jedynym posiedzeniu uroczystym ponowili potępienie nauki Wiklefa, anastępnie podjęli uchwałę o zwołaniu soboru w późniejszym czasie. Nie interesował się nim papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin V i konkordaty

  Sobór w Konstancji nie miał wiele czasu na debaty o reformie Kościoła. W październiku 1417 roku wydanokilka dekretów w celu uniknięcia na przyszłość schizmy oraz uregulowania obsady beneficjów iograniczenia nadmiernej centralizacji kurii papieskiej. Po wyborze Marcina V opublikowano kolejne dekretyo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki schizmy

  Krótki pobyt w Rzymie ostatniego z papieży awiniońskich, Grzegorza XI, ożywił pragnienie Rzymian, byjego następca nie powrócił do Awinionu. Podczas konklawe domagali się wyboru Rzymianina. W konklawebrało udział 16 kardynałów, wśród których było 11 Francuzów, a tylko 4 Włochów. Poza Rzymemznajdowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 508

  praca w formacie txt

Do góry