Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór bez papieskiej aprobaty

  Eugeniusz IV nie cofnął zwołującej sobór bulli swego poprzednika. Zatwierdził nawet wyznaczonegoprzez Marcina V legata przewodniczącego, wybitnego kardynała Juliusza Cesarini, a gdy ten nie zdążyłpowrócić z legacji w Niemczech, polecił swoim dwom pełnomocnikom, teologom Janowi z Ragusa i Janowiz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizantyjskie polemiki unijne

  Po upadku unii lyońskiej z 1274 roku odżywały wśród bizantyjskich polityków i teologów raz po razdążności do pojednania obu Kościołów i politycznego sojuszu Bizancjum i Zachodu. W teologicznympiśmiennictwie drugiej połowy XIV wieku dominowały jeszcze zagadnienia mistyczne i polemiki wokółcoraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy z husytami

  Pertraktacje w Bazylei były kontynuacją starań husytów o uznanie przez Kościół ich żądań, które wysunęlipo spaleniu Jana Husa. Ujęli je w cztery punkty, zwane artykułami praskimi lub kompaktami praskimi.Przedstawili je nowemu królowi czeskiemu, Zygmuntowi Luksemburskiemu, już na sejmie praskim w1420...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór unijny

  Na zawarcie unii miało decydujący wpływ tureckie zagrożenie. Sułtan Murad II (1421-1451) przystąpiłdo odbudowy osmańskiej potęgi i już w 1422 roku obiegł Konstantynopol, spod którego musiał jednakwycofać się z powodu młodszego brata, Mustafy. Nieudane to oblężenie było zapowiedzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekrety o reformie

  Marcin V wyznaczył soborowi bazylejskiemu trzy zadania: utrwalenie pokoju w chrześcijaństwie, troskęo naukę chrześcijańską i reformę Kościoła. Ostatnie zadanie wysunęło się na pierwsze miejsce w obradachsoborowych. Zajmowano się przede wszystkim reformą kurii papieskiej (reforma in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie — sobór w Rzymie

  We Florencji obradowano aż do przeniesienia soboru do Rzymu, na Lateran (22.02.1442). W obu miastachzawarto kolejne unie, ostatnią z Kościołem jakobickim w 1445 roku. Wtedy nieomal całkowiciezanikło w Rzymie zainteresowanie soborem i zaniechano obrad ze względu na brak uczestników, leczEugeniusz IV (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDWOJONY SOBÓR BAZYLEJSKI

  Eugeniusz IV nie był zwolennikiem soboru, bo obawiał się stale żywych idei koncyliarnych i czuł sięzagrożony żądaniami kapitulacji wyborczej, choć sam ją podpisał jako kardynał przed wyborem na papieża.Zarządził on zamknięcie soboru bazylejskiego pod pretekstem, że zgromadził niewielką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

  Wbrew zaproszeniu nie przybył do Konstancji ani Grzegorz XII, ani Benedykt XIII. Na uznanie przezsobór liczył więc Jan XXIII, bo on go zwołał i przewodniczył w jego obradach. W publicystyce soborowejodzywały się jednak głosy, że wszyscy trzej papieże powinni ustąpić, a przeciw Janowi XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłabiony Kościół (1431 – 1517)

  W Konstancji przywrócono jedność najwyższej władzy w Kościele Zachodnim, lecz nie zdołano dokonaćupragnionej reformy. Dla jej przeprowadzenia zebrał się sobór bazylejski, lecz dobrze zapoczątkowanedzieło reformy zniweczył później nową schizmą. Do głosu doszły partykularne interesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy wiary — Jan Hus

  Przywrócenie jedności zajmowało sobór w szczególniejszy sposób, lecz prowadzono równolegle dyskusjenad zagadnieniami wiary, do których zaliczono cztery zasadnicze sprawy: naukę Wiklefa i Husa, udzielanieświeckim komunii świętej pod postacią wina (kielich dla świeckich), problem zabójstwa tyrana oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt

Do góry