Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Papież krzyżowiec — Kalikst III

  Piętnastu zebranych na konklawe kardynałów, oscylując między stronnictwami Orsinich i Colonnów,wybrało kompromisowego kandydata, blisko osiemdziesięcioletniego kardynała hiszpańskiego AlonsoBorja (po wł. Borgia), znanego z inteligencji, prawniczego wykształcenia, dyplomatycznych umiejętnościi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież humanista — Pius II

  Kardynał Rodrigo Borgia powrócił z legacji na konklawe i przez swój akces przeważył szalę na korzyśćkardynała ze Sieny, Eneasza Silvio Piccolomini, Piusa II (1458-1464).

  Piccolomini, znany z uczoności, w trudnych warunkach materialnych zdobywał wiedzę, studiując prawo,choć interesował się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy i sankcja pragmatyczna

  Wpływ na reformatorską działalność soboru miała ówczesna sytuacja polityczna państw i położenie Kościoław każdym z nich. Gdy dyskutowano sprawę opłat (annat) na rzecz kurii papieskiej, delegacje niemieckai francuska były za ich całkowitym zniesieniem, a włoska i hiszpańska nie okazywały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Konstantynopola — zmierzch unii

  Delegacji bizantyjskiej we Florencji nie udało się dokładnie ustalić wspólnych działań cesarstwa wschodniegoi władców zachodnich przeciw Turkom. Walkę z nimi podjęli Węgrzy, bezpośrednio zagrożeni,gdy sułtan Murad II uderzył na Serbię i wypędził (1439) tamtejszego despotę, ich lennika, Jerzego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma bazylejska

  Więź soboru z papieżem, z trudem zaprowadzona w 1433 roku, doznawała nieustannego osłabienia przezwzajemne pretensje i oskarżanie się obu stron. Papież wyłożył swoje zarzuty względem soboru w memorialedo monarchów (1436), zalecając im odwołanie biskupów i poselstw z Bazylei oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANSOWE PAPIESTWO

  Kontakty naukowe i kulturalne Zachodu z bizantyjskim Wschodem poszerzyły się w okresie zawieraniaunii florenckiej, a następnie po upadku Konstantynopola, gdy niejeden uczony przybył do Italii. Chroniącsię przed Turkami, przywożono ocalałe rękopisy.

  Odrodzenie (Renesans) starożytnej kultury i sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska i sobór bazylejski

  Cztery główne problemy Kościoła Powszechnego w tym czasie: husytyzm, koncyliaryzm, sobór bazylejskii unia, zaznaczyły się także w dzieciach Kościoła w Polsce.

  Politykę kościelną i państwową w imieniu króla Władysława Jagiełły, a potem Władysława Warneńczyka,prowadził Zbigniew Oleśnicki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitulacja wyborcza i Eugeniusz IV

  Kardynałowie uznali rządy Marcina V za zbyt autorytatywne. Obecni na konklawe, zanim przystąpili dowyboru jego następcy, postanowili w kapitulacji wyborczej powiększyć i zabezpieczyć swoje uprawnienia.Umieścili więc w niej kilka żądań: respektowania uchwał soborowych z Konstancji co do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i chrześcijaństwo

  Umysłowy i kulturalny prąd Odrodzenia, nazwany humanizmem, kształtował nie tylko intelektualne, ale imoralne postawy człowieka. Słusznie podkreślał doniosłość wszelkich spraw ludzkich, zwłaszcza poszanowaniewolności i godności człowieka oraz troskę o jego rozwój umysłowy i duchowy. Nie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKŁE ŚWIATŁA UNII

  Zawarcie unii florenckiej (1439) odbyło się w dramatycznej scenerii walki Eugeniusza IV z koncyliaryzmembazylejskim i walki cesarstwa bizantyjskiego z przemożnymi siłami tureckimi. Walki te były jednocześniegłówną przyczyną doprowadzenia z obu stron do unii za wszelką cenę.

  Nie mogła więc mieć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt

Do góry