Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Leon X — nieskuteczny sobór

  Kontynuowanie soboru laterańskiego piątego postawiono jako jeden z najważniejszych postulatów kapitulacjiwyborczej podczas konklawe, które po tygodniu głosowań wybrało nowego papieża, Leona X(1513-1521). W wyborze wszakże kierowano się bardziej jego kwalifikacjami politycznymi i naukowymi,aniżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Polsce na drodze reformy

  Następcy króla Kazimierza Jagiellończyka, Jan Olbracht (zm. 1501) i Aleksander (zm. 1506) kontynuowalilinię jego kościelnej polityki. Ich brat Fryderyk, przedstawiony kapitule osobiście przez króla Olbrachtado wyboru, został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (1493), kumulując biskupstwo krakowskieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Powszechny przed reformacją

  Papiestwo okresu renesansowego, pozornie świetne swoją polityczną rolą w Italii oraz mecenatem nauki isztuki, osłabiło Kościół wewnętrznie. Papieże, którzy jako kardynałowie często nie starali się o przyjęcieświęceń kapłańskich, tolerowali biskupów, administrujących diecezjami bez posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty VIII — książę Dżem i czary

  Po śmierci Sykstusa IV doszło w Rzymie do rozruchów przeciw genueńczykom, jak ogólnie określanonepotów i stronników papieża na urzędach. Katarzyna Sforza, żona Girolamo Riario opanowała zamekśw. Anioła i trzeba było intensywnych pertraktacji kolegium kardynalskiego, by dojść z nią do porozumieniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież monarcha — Paweł II

  Podczas konklawe po śmierci Piusa II kardynałowie ułożyli i zaprzysięgli kapitulację wyborczą. Wprawdziezobowiązywała ona nowego papieża do prowadzenia walki z Turkami i do zwołania soboru, lecz wswoich istotnych postanowieniach starała się ograniczyć władzę papieską na korzyść kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk i Kościół

  Król Kazimierz (1447-1492) zasiadł na tronie polskim w tym samym czasie, w którym rozpoczął siępontyfikat Mikołaja V, protektora i propagatora humanizmu. Kontakty Polski z humanistami włoskimirozpoczęły się jednak już wcześniej, podczas soboru w Konstancji. Nabył tam erudycji humanistycznejsekretarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /11 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ BEZ REFORMY

  Radykalne dekrety reformistyczne soboru bazylejskiego, zwłaszcza z okresu jego działalności w schizmie,nie zyskały powszechnego uznania i realizacji. Wołanie o nowy sobór bezskutecznie umieszczanow niektórych kapitulacjach wyborczych. Najczęściej wychodziło ono z kół opozycji antypapieskiej. Nikłebyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sykstus IV — włoskie intrygi i wojny

  Po śmierci Pawła II, na trzydniowym konklawe wybrano papieżem kardynała Francesco delia Rovere.Pochodził on z ubogiej rodziny rybaków, wychowywał się od 9 roku życia w klasztorze, potem zostałfranciszkaninem i był generałem swego zakonu. Przed pontyfikatem zajmował się reformą zakonu iobroną jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /10 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież mecenas — Mikołaj V

  Papież ten i jego następcy w różnym stopniu zajmowali się renesansem, obejmując swoją działalnościątakże sprawę tureckiego zagrożenia, problemy włoskiej polityki, a w minimalnym zakresie reformę życiakościelnego i wewnętrzne potrzeby Kościoła Powszechnego.

  Mikołaj V (1447-1455) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec rekonkwisty — hiszpańska inkwizycja

  Sykstus IV starał się zyskać poparcie monarchów dla swojej działalności przez obdarzanie ich licznymiprzywilejami kościelnymi. Cesarz Fryderyk III już w 1473 roku uzyskał prawo prezenty na trzysta beneficjów.Władcy hiszpańscy, król aragoński Ferdynand i jego żona królowa kastylijska Izabella...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 202

  praca w formacie txt

Do góry