Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Patronat Hiszpanii

  Antyle, szczególnie wyspy Haiti, Kuba, Jamajka (Santiago) i Puerto Rico, stały się pierwszymi koloniamihiszpańskimi i pierwszymi terenami misyjnymi w Ameryce Środkowej.

  Kolumb podczas drugiej wyprawy zabrał dwunastu zakonników, ale ich działalność misyjna nie przyniosłarezultatów, dopiero następna grupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI

  W poszukiwaniu morskiej drogi do Indii żeglarze portugalscy obsadzili najważniejsze punkty afrykańskiegowybrzeża, lecz misje katolickie nie miały tam szans powodzenia. Rozwinęły się natomiast podpatronatem króla portugalskiego w Indiach, Japonii i Brazylii, a pod patronatem króla hiszpańskiego naAntylach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI - Wspólne dzieło

  Misje na początku czasów nowożytnych stały się wspólnym dziełem Kościoła i państwa. Władcy dwóchpierwszych potęg kolonialnych, Hiszpanii i Portugalii, kierowali się przekonaniem, że podbite krajepogan są całkowitą własnością monarchy. On zaś, odpowiedzialny za zbawienie także tych nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patronat Portugalii

  Portugalia nie stworzyła w Azji i Afryce swoich państw kolonialnych. Miała natomiast zorganizowanąkolonię, Brazylię, w Ameryce Południowej.

  Brazylia stała się terenem działalności franciszkanów, lecz do połowy XVI wieku utworzyli oni tam zaledwiekilka placówek misyjnych. Systematyczną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Ksawery i Daleki Wschód

  Japonia, pod panowaniem dynastii szogunów z rodu Ashikaga, pozwoliła przybywać Europejczykom,lecz nie weszła w zależność od Portugalii. Misje wszakże utrudniało to, że mikado był tylko nominalnymwładcą, a kraj liczył około 50 autonomicznych i zwalczających się księstewek.

  Franciszek Ksawery (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pod berłem hiszpańskim

  Kolumb, odkrywca Ameryki, dał swojemu admiralskiemu okrętowi pobożną nazwę Santa Maria i chlubiłsię, że jego odkrycia doprowadziły pogańskie ludy do prawdziwej wiary. W umowie wszakże z królemhiszpańskim nie pominął tego, by zapewnić sobie znaczny udział w zyskach z wyprawy i eksploatacjiodkrytych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY NOWOŻYTNE (1517 - 1914)

  Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej.Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemupesymizmowi, który rodził się z narastającego zła w życiu ludzi tej epoki, z klęsk żywiołowych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander VI — polityka i tiara

  Po trzech papieżach średnio uzdolnionych, ulegających wpływom i działających pod naciskiem zewnętrznychokoliczności, wybrano silną osobowość, kardynała Rodrigo Borgia, Aleksandra VI (1492-1503), który swoje wybitne przymioty umysłu wykorzystywał nieomal wyłącznie do uprawiania polityki, dającw niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /8 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Savonarola — teokracja w Florencji

  Italia doświadczona wewnętrznymi konfliktami i najazdami obcych wojsk była podatna na działalnośćkaznodziejów pokutnych. Pod wpływem jednego z nich wstąpił do zakonu dominikańskiego GirolamoSavonarola z Ferrary (ur. 21.09.1452). Po studiach w Bolonii otrzymał od przełożonych urząd kaznodzieiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz II — wódz Italii

  Śmierć Aleksandra VI była niespodziewana, choroba bowiem trwała krótko, zaskoczone więc wydarzeniamikolegium kardynalskie zdołało jedynie nakłonić Cezara Borgię do opuszczenia Rzymu, nie ułożyłozaś nowej kapitulacji wyborczej, lecz powtórzyło dawną, z 1484 roku. Uściślono w niej jeden punkt:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 852

  praca w formacie txt

Do góry