Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Marcin Luter

  Rodzina Lutra była chłopskiego pochodzenia, lecz ojciec nie odziedziczył gospodarstwa i pracował wkopalni miedzi. Marcin (ur. 10.11.1483 w Eisleben) wyrósł w trudnych warunkach materialnych, kształtującswój charakter w atmosferze ludowej pobożności matki i surowych zasad ojca. Surowość ojca i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i papiestwo

  Reformacja zaczęła się od kościelnego problemu odpustów i miała przede wszystkim kościelne przyczyny.Ich wyliczanie można zacząć od zaniedbania przez papieży i biskupów realizacji uchwał dopiero coukończonego soboru laterańskiego piątego, wszakże jedną z zasadniczych przyczyn był stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna cesarstwa

  Na wybuch reformacji w Niemczech miały znaczny wpływ czynniki polityczne.Książęta nie stronili od zajmowania majątków kościelnych i powiększania swych uprawnień w Kościele,ale widzieli w reformacji przede wszystkim dodatkową szansę rozszerzenia-i umocnienia swej władzyterytorialnej, kosztem cesarstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBUCH REFORMACJI

  Kościół, przez misje rozwijający się geograficznie i liczebnie poza Europą, przeżywał okres świetności wjeszcze jednej dziedzinie: w sztuce renesansowej. Był to jednak blask zewnętrzny, pod którym ukrywałysię cienie samego humanizmu, a przede wszystkim wewnętrzna słabość Kościoła, narastająca od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cienie renesansu

  W pierwszej połowie XVI wieku działali nadal najwybitniejsi twórcy sztuki renesansowej i pisarze humaniści.Widocznym staje się też rozwój urządzeń technicznych. Wprawdzie umierają: Leonardo daVinci (1519) i Rafael Santi (1520), ale Michał Anioł stale jest jeszcze u szczytu swej twórczości. W1520 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i pesymizm

  Humanizmowi przypisuje się nauczenie ludzi krytycznego myślenia. W rezultacie rozwijała się nauka,obalająca niejeden mit historyczny, jak Darowizna Konstantyna, czy też owocująca krytycznym wydaniemtekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich i przekładami Pisma Świętego z krytycznym komentarzem,jak to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymizm Erazma

  Erazm z Rotterdamu (1469-1536), mnich żyjący poza klasztorem, teolog, filolog i literat, zwany księciemhumanistów, nie żywił życiowego pesymizmu, ani eschatologicznego. Cieszył się swoją sławą, kochałwolność osobistą i spokój. W życiu religijnym dawał pierwszeństwo miłości Boga, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys ekonomiczno - społeczny

  Ogólnie przyjmuje się, że w pierwszej połowie XVI wieku trwał gospodarczy wzrost Europy. Nie brakowałojednak problemów, jak nieustannie wzrastające ceny, szczególnie żywności (w Hiszpanii aż o 50%,od początku do połowy XVI wieku). Wpływ na to miała zwiększająca się liczba ludzi i przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrońcy Indian

  W obronie Indian wystąpili niektórzy misjonarze, szczególnie dwaj dominikanie.

  Antonio de Montesinos, hiszpański dominikanin z Salamanki, udał się (1510) na Haiti z wybitnymwspółbratem zakonnym Pedro de Cordoba. Po zapoznaniu się z sytuacją Indian, jako pierwsi z misjonarzynowego świata publicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMA I REFORMACJA (1517 - 1564)

  W pierwszym ćwierćwieczu XVI stulecia wielu ludzi pragnęło reformy Kościoła, lecz tylko niektórzynad nią pracowali.

  Marcin Luter wystąpił publicznie z żądaniem zmian w nauce i strukturze Kościoła. Szybko znalazłwielu zwolenników, a rozpoczęty przez niego ruch w Niemczech uległ wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt

Do góry