Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

  Leon X otrzymał tezy od zaniepokojonego arcybiskupa mogunckiego wcześniej, niż pisał do niego Luter.Wiedział też o przeciwdziałaniu dominikanina Tetzela. W Rzymie sądzono więc, że jest to teologicznakontrowersja i rozgrywka między dwoma zakonami: augustiańskim i dominikańskim.

  Na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylea i Berno

  Kantony, szczególnie z północnej i wschodniej Szwajcarii, szybko dostały się pod wpływy reformacji z Zurychu. Szerzyli ją miejscowi duchowni i świeccy, z reguły przy poparciu rad miejskich, które organizowałyniekiedy dysputy religijne, na wzór Zurychu.

  Bazylea uległa wszakże bardziej wpływom Lutra niż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Fundamentalne pisma

  Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i duchowieństwo

  Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna i Bullinger

  Pomoc Berna wykorzystał Zwingli, działając jako polityk, by szerzyć reformację przy poparciu władzyświeckiej. Zurych zwarł sojusz z Bernem, Konstancją i innymi miastami dla oddania czci Bogu i szerzeniaJego świętego Słowa, a w rzeczywistości przeciw Austrii i katolickim kantonom.

  Katolickimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Zerwanie z Kościołem

  Przez swoje fundamentalne pisma Luter faktycznie odszedł od dotychczasowego Kościoła. Wkrótce teżdokonał formalnego zerwania.

  W Rzymie wznowiono działanie procesowe przeciw Lutrowi po wyborze Karola V na cesarza, gdy nietrzeba było zabiegać o względy polityczne księcia elektora saskiego. Końcowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory i świeccy

  Klasztory znajdowały się w specyficznej sytuacji, różnej dla zakonów mniszych reguły benedyktyńskiej idla zakonów żebraczych. Opactwa pierwszych zakonów były dość często w rękach tzw. opatów komendatoryjnych,biorących dochody, a nie przebywających w klasztorach. Demoralizowało to zakonników,którzy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt wormacki

  Ekskomunikowany Luter powinien być ukarany według średniowiecznego prawa państwowego. Karol Vczuł się wszakże związany przysięgą na kapitulację wyborczą, która zapewniała, że nikt nie będzie ukaranybez przesłuchania. Polecił więc elektorowi saskiemu, wbrew protestom legatów papieskich, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTER I ZWINGLI

  Okazją do wystąpienia Marcina Lutra i Ulrycha Zwingliego z własną nauką o Kościele była sprawa odpustów.U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Zapoczątkowanemu przez obu ruchowi reformacyjnemu sprzyjały okoliczności zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Zwingli

  W części Szwajcarii, posługującej się językiem niemieckim, głoszenie odpustów stało się, jak w Niemczech,bezpośrednią okazją do powstania ruchu reformacyjnego. Podobne też były jego przyczyny.

  Szwajcaria utrwaliła swoją polityczną niezależność, gdy Związek Szwajcarski (kantonów) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt

Do góry