Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Interim augsburskie

  Marcin Luter zmarł (18.02.1546) przed wybuchem wojny szmalkadzkiej. Nie wiadomo, jak oceniałswoje dzieło przy końcu życia. Musiał wszakże dostrzec, że wywołany przez niego ruch reformacyjny byłwewnętrznie zróżnicowany, a nawet skłócony. Nie można natomiast mówić u niego o załamaniu psychicznym,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta i Albrecht Pruski

  Pomoc książąt była Lutrowi potrzebna także dlatego, że cesarz i katolicy starali się wykonać edykt wormackii przeprowadzić reformę kościelną. Gdy zwołanie soboru powszechnego napotykało na duże trudności,opowiedzieli się nawet niektórzy biskupi za synodem narodu niemieckiego. Cesarz musiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój augsburski

  Karol V, zmuszony niepowodzeniem swej wyprawy przeciw Francji, zwołał sejm, lecz opuścił Niemcyna stałe przed jego otwarciem. Wszystkie sprawy religijne i państwowe do załatwienia zostawił swemubratu, Ferdynandowi.

  Sejm augsburski (1555) rozpoczął się od odczytania cesarskiego oświadczenia, które z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /4 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja Hesji i Saksonii

  Oba te księstwa były pierwszymi krajami cesarstwa, w których zorganizowano Kościół ewangelicki.

  Landgraf Filip Heski, pozyskany dla reformacji (1524) przez Melanchtona, dążył przede wszystkim doumocnienia swej władzy terytorialnej. Przed cesarzem zabezpieczył się (1525) sojuszem z księciemelektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADYKALIZM, WALKI I UKŁADY

  Głoszenie czystego Słowa Bożego i Kościoła duchowego było nie tylko hasłem wywoławczym reformacjiw jej początkowej fazie, ale też szczerym pragnieniem znacznej liczby chrześcijan. Świadome przezywaniewiary uważali za swój ideał, dlatego wystąpili (anabaptyści) przeciw udzielaniu chrztu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabaptyści

  Zwani w języku polskim również nowochrzczeńcami, nie odrzucali, co sugerują obie niedokładnie sformułowanenazwy, chrztu katolickiego i nie żądali jego ponowienia w ich wspólnocie, jako zasady bezwzględnieobowiązującej. Powtórnie udzielali chrztu tylko tym, którzy byli ochrzczeni w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia morawscy

  Morawy stały się terenom działalności Baltazara Hubmaiera, dawniejszego plebana z Waldshut i autorabroszury o chrzcie przeciw Zwingliemu. Gdy osiadł w Nikolsburgu, opublikował dalsze pisma o chrzcie iorganizacji Kościoła. Nie odżegnywał się całkowicie od stosowania siły, jak inni baptyści, pomagał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Zurychu

  Miasto to oburzone aferą odpustową Sansona chętnie słuchało wystąpień Zwingliego, które dotyczyłykrytyki kultu świętych. Jego kazania nie były wszakże skutkiem jakiegoś religijnego przełomu, w nimbowiem powoli dokonywała się (od 1516) ewolucja poglądów.

  Wpływ na to miały czytane już w 1519 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Tezy o odpustach

  Od tych tez zaczął się spór Lutra z Kościołem i ruch reformacyjny. Odpusty wszakże były powszechną praktyką Kościoła od XI wieku. Brakowało natomiast uściślonej teologiczne] nauki o nich, choć mówionoo skarbcu zasług Chrystusa i świętych, którym dysponuje Kościół w udzielaniu odpustów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysputy zurychskie

  Rada miejska, na naleganie Zwingliego, zwołała dysputę w Zurychu (29.01.1523) i do udziału wezwaładuchownych z całego kantonu. Zaproszono też biskupa i inne kantony, które jednak nie przysłały swoichreprezentantów. W imieniu biskupa wystąpił wikariusz generalny Jan Faber z trzema delegatami.

  Przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 280

  praca w formacie txt

Do góry