Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W GRUPIE

  Grupa – to dwie lub więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają wspólne, ustalone normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. (Mika)

  Grupa – to pewna liczba osób, które spotykają się...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA

  1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

  2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i odbieraniu przekazów w ramach określonej sytuacji lub kontekstu.

  3. Komunikowanie wg Cooley’a...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

  Lider – to osoba, która skutecznie przewodzi ludziom w procesie prowadzącym do realizacji ich własnych potrzeb.

  Lider – to człowiek, któremu poprzez wpływanie na innych ludzi udaje się przekonać ich do współdziałania z sobą i innymi ludźmi oraz nakłonić zwolenników lub współpracowników do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYNTETYCZNEGO MODELU KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  1. Kodowanie – dekodowanie

  2. Kompetencja komunikacyjna

  3. Przekazy

  4. Kanał

  5. Szum informacyjny

  Rodzaje szumów informacyjnych:

  I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny):

  - hałas, dym papierosowy

  - nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia

  - problemy techniczne

  - zbyt duża ilość...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE WERBALNE

  Formy komunikowania werbalnego:

  - ustna

  - pisemna

  Zalety i wady pisemnej funkcji komunikowania werbalnego:

  ZALETY

  Możliwość dokładnego przemyślenia i przygotowania treści, przekazu, jeśli chodzi o słownictwo.

  Trwałość przekazu.

  WADY

  Brak bezpośredniości.

  Nie można korygować tego, co już...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podstawieni aktorzy

  Teatralno-filmowa nazwa tej techniki jest nieprzypadkowa - bardzo często bowiem spotykana ona jest w utworach fabularnych lub fabularyzowanych. Ta technika polega na wprowadzaniu do komunikatu wymyślonej osoby (lub realnej osoby w wymyślonej sytuacji) w celu przedstawienia przy jej pomocy własnego punktu...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nadużycie statystyki

  Właściwie jest to grupa różnych technik. Do tej grupy technik należy zaliczyć nie każde wykorzystywanie statystyki w perswazji lecz właśnie nadużycie jej w sensie wyciągania niewłaściwych wniosków na podstawie danych statystycznych i wykorzystania pewnych miar stosowanych w statystyce. Bywa to możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Sugestia: głębokie podejście

  Najbliższym polskim słowem oddającym sens słowa sugestia jest wmawianie. Chodzi tu o wmawianie ludziom podczas perswazji różnych idei, przy czym bardzo mocno akcentuje się wezwanie, natomiast pomija lub redukuje argumentację. Hipnoza jest skrajną postacią sugestii. Tę technikę należy rozumieć jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Imperatywność

  Jest to nie tylko zgodne z nazwą użycie trybu rozkazującego, czyli akcentowanie wezwania (kup..., korzystaj z..., weź udział w... itp), lecz również, a właściwie przede wszystkim stwarzanie atmosfery konieczności podporządkowania się wezwaniu. Jest to technika stosowana głównie w reklamie.

  Chodzi tu o...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Oddziaływanie pośrednie

  Polega ono na oddziaływaniu na osoby otaczające odbiorcę, o którego nadawcy chodzi, które:

  a) są bardziej podatne na wpływ, oraz

  b) mogą wpłynąć na odbiorcę.

  Tę technikę stosuje się przeważnie wtedy, gdy odbiorca jest oporny w stosunku do treści oddziaływania. Oddziaływano już w ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 750

  praca w formacie txt

Do góry