Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zygmunt August i sejmy

  Ewangelicy mieli podstawy, by liczyć po śmierci Zygmunta Starego (1548) na korzystniejszą dla rozwojureformacji sytuację w państwie, a to ze względu na wcześniejsze sympatie Zygmunta Augusta dla niej.Oni też, coraz liczniejsi wśród posłów, wnosili sprawy kościelne na obrady sejmów. Biskupi zaś bronilina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Niderlandy

  Półwysep Iberyjski nie był wolny od wpływów erazmian, z których część sprzyjała reformacji. Nie doszłojednak do otwartej działalności reformatorów ewangelickich ani do powstania zwartych ośrodkówreformacji, poza podejrzanymi o to miastami: Sewilla i Valladolid. Zaporą były wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i legaci

  Niespełnienie polskich postulatów przez papieża, wznowienie na synodzie łowickim (1556) cenzur na ks.Orzechowskiego i wydanie edyktu królewskiego, zabraniającego (1557) zamieniania kościołów na zbory,spotęgowało konflikt szlachty z hierarchią katolicką. Ks. Orzechowski opublikował pismo RepudiumRomae, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czechy i Morawy

  Reformacja znalazła w Czechach życzliwe przyjęcie u husytów. Luter w liście do stanów czeskich (1522)nie tylko zachęcał je do reformy Kościoła, ale poparł husytów w dążności do zwiększenia swych praw.

  Bracia czescy (Bratrska Jednota, Unitas fratrum), istniejący jako odłam husytów, mieli z Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry i Siedmiogród

  W Słowacji, sąsiadującej z Czechami, działał (1520, 1525) Konrad Cordatus, który osobiście znał Lutrai pozostał z nim w kontakcie (spisywał nawet jego rozmowy przy stole). Reformacja jednak nie znalazłaszerszego przyjęcia w tym kraju.

  Węgry, do których należała Słowacja (do 1526), szerzej od niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA I REFORMACJA

  Bliskość Wittenbergi i dość szybko się protestantyzującego Śląska, nadto sąsiedztwo Prus i wyjazdy polskiejmłodzieży za granicę na studia, ułatwiały szybki napływ do Polski idei reformacyjnych. Humanizm,będąc wówczas w rozkwicie, do pewnego tylko stopnia pomógł w recepcji tych idei. Rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i prymas Łaski

  Ośrodkiem humanizmu był przede wszystkim Kraków, a w mniejszym stopniu niektóre miasta-stolicebiskupie, jak Poznań, w którym biskup Jan Lubrański założył (1519) Kolegium, zwane też Akademią(Lubrańskie-go). W Akademii Krakowskiej nadal obowiązywał scholastyczny program nauczania, alehumaniści skupiali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i hugenoci

  Budząca swoim katolicyzmem wrogość Szkotów, Francja nie była wolna od silnych wpływów kalwinizmu,choć przeciwdziałał im król Franciszek I (zm. 1547) i to samo starał się czynić Henryk II (1547-1559), stosując najsurowsze środki. Powołana przy parlamencie specjalna izba (Izba Ognista, ChambreArdente)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta włoskie i reformacja

  Italia, szczególnie północna, szybko poznała przenikające z Niemiec i Szwajcarii idee reformacyjne.Przyjmowały je w większych miastach niektóre kręgi humanistów, choć trudno ustalić, jak dalece byłyskłonne wprowadzić u siebie reformację. Na przeszkodzie stanęła nie tylko bliskość papiestwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kawalerowie Mieczowi

  Estonia, Łotwa i Kurlandia tworzyły państwo zakonu Kawalerów Mieczowych. Władzę świecką pełniłwielki mistrz, Wolter Plettenberg (1499-1535) wraz z biskupami. Miasta miały dużą autonomię. Z nich Ryga, Rewal i Dorpat najwcześniej przyjęły reformację.

  W Rydze doszło do konfliktu rady miejskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt

Do góry