Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Męczennicy japońscy

  Japonia liczyła 30 tysięcy chrześcijan w 1570 roku, lecz podlegała biskupowi (od 1576) z dalekiego Makau.Japońscy chrześcijanie przeżywali wewnętrzne trudności, gdyż kierujący misjami o. Franciszek Cabraltrzymał się ściśle europejskich zwyczajów. Wewnętrzny kryzys zażegnano, gdy przybył (1582)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA TRYDENCKA (1564 - 1648)

  Uchwały soboru trydenckiego w niektórych krajach realizowano powoli, wszędzie jednak były źródłemodnowy religijnej i kościelnej. Realizowali je wybitni papieże potrydenccy i ich nuncjusze, biskupi i kapłaninowej formacji, zakony nowe i zreformowane dawne, święci, których w tym okresie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA

  Działalność Kościoła na misjach była nadal żywotna, lecz napotykała na ograniczenia ze strony patronatuHiszpanii i Portugalii, doznała zaś prześladowań w niektórych krajach pozaeuropejskich.

  Misjami zajmowano się w zmienionych przez reformację warunkach religijnych. W Europie więc uznałKościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA - Rozwój terytorialny i organizacyjny

  Filipiny na Dalekim Wschodzie stały się terenem rozkwitu misji, gdy zakończyła się wojna o nie między Portugalią i Hiszpanią. Szybko też nabrały charakteru kraju katolickiego. Hiszpanie założyli miasto Manilęi poddali wyspy władzy swego wicekróla w Meksyku.

  Misje rozpoczęli augustianie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcje paragwajskie

  Wyjątkowym zjawiskiem w dziejach misji, a nawet w historii świata, stały się jezuickie misje w krajuGuaranów, nad rzeką Paraną. Hiszpanie odkryli ten kraj w 1536 roku i włączyli do wicekrólestwa Peru.Nie zdołali wszakże ujarzmić Indian ze stepów Pampa i Chaco, ani nakłonić ich do osiadłego trybu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murzyni — Piotr Klawer

  Zapotrzebowanie na silę roboczą w koloniach Ameryki Środkowej i Południowej spowodowało sprowadzanietam niewolników z Afryki, których nazywano Murzynami, ze względu na anonimowość ich pochodzeniai kolor skóry. Wyładunek niewolników z okrętów odbywał się najczęściej w Cartagenie, założonej(1535)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności i prześladowania

  Misje przeżywały we wszystkich krajach trudności, które powstawały bądź z samego charakteru misyjnejpracy, bądź też ze specyficznych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturalnych danego kraju:wrogość pogan, trudny język tubylców, wielkie odległości między stacjami misyjnymi.

  Dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiady soborowe (1545 - 1548)

  Przed garstką ojców soboru stanęły od razu dwa problemy: organizacji obrad i ich tematyki.

  Uzgodniono, że głos decydujący, składany pojedynczo, mają ojcowie soboru: biskupi (także sufragani),przedstawiciele (dwaj opaci) każdej kongregacji zakonnej mniszej i generałowie zakonów żebraczych. Wpracach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz III — kontynuacja soboru

  Konklawe trwało dwa miesiące, bo trudno było znaleźć kandydata, który odpowiadałby postulatom przeciwnychsobie orientacji, profrancuskiej i procesarskiej. Godzono się na ogół, że nowy papież powinienkontynuować sobór. Kompromisowo wybrano (8.02.1550) kardynała Giovanniego Marię del Monte.

  Juliusz III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł IV — reformy bez soboru

  Wybór (10.04.1555) Marcelego II był nadzieją na wznowienie soboru. Kardynał Marcelli Cervini (jakopapież nie zmienił imienia) był gorliwym współpracownikiem obu poprzednich papieży w dziele reformy,którą chciał zaraz realizować. Zmarł jednak niespodziewanie (30.04.1555). Jego pamięć utrwalił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 989

  praca w formacie txt

Do góry