Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nuncjusze i sekretarz stanu

  Wysyłanie nuncjuszy do monarchów w celach kościelnych i politycznych rozwinęło się w okresie reformacjii soboru trydenckiego. Przy niektórych dworach monarszych przebywali oni prawie stale. GrzegorzXIII utrwalił instytucję stałych nuncjatur i do istniejących dodał nowe. Oprócz najstarszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik pojednania — Piotr Mohyła

  Współistnienie w metropolii kijowskiej unitów i ortodoksów oznaczało nie tylko konflikty. Pobudzałorównież do większej troski o własny Kościół, nie zawsze jednak wolnej od rywalizacji.

  Prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła okazał taką troskę w stopniu wybitnym. Reformatoremżycia kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Irenizm

  Ruch ten, zmierzając do przywrócenia jedności religijnej przez wzajemne ustępstwa, nawet w dziedziniedoktrynalnej, miał zwolenników w Polsce już w poprzednim okresie (A. Frycz Modrzewski). W Niemczechi Niderlandach propagowali go humaniści, dla których punktem wyjścia było akcentowane przezErazma z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy misyjne

  W krajach amerykańskich misje nie napotykały na większe trudności ze strony miejscowej religii ikultury. Kolonizatorzy bowiem tępili jedno i drugie, wprowadzając kulturę europejską. Niemniej istniałyproblemy do rozwiązania. Należało do nich pytanie, kiedy dopuścić Indian do I komunii świętej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stambuł i Lepanto

  Trzy wielkie patriarchaty prawosławne znajdowały się nadal pod panowaniem islamu, a że państwoosmańskie było u szczytu potęgi za Sulejmana II Wspaniałego (1522-1566), którego politykę religijnąkontynuował mniej wybitny Selim II (1564-1572), sytuacja chrześcijan znacznie się pogorszyła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System akomodacji

  W Indiach szukano nowych sposobów, by przełamać niechęć Hindusów do chrześcijaństwa, z racji ichprzywiązania do własnych zwyczajów i norm kulturalnych. Próbę podjął jezuita Roberto de Nobili, którychciał pozyskać Hindusów z kasty braminów, szczególnie wrogo nastawionych do chrześcijaństwa jakoreligii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary

  Papieże potrydenccy byli zainteresowani misjami, rozumianymi jako nawracanie pogan i innowierców.Jedni z nich powierzali te sprawy komisji kardynalskiej, inni załatwiali je bez niej. Istniała ona za SykstusaV, ale nie włączył on jej do 15 kongregacji kardynalskich, które zorganizował w 1588 roku.

  Wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJE, NOWY PATRIARCHAT, UNIE

  Przed utworzeniem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Kościół katolicki rozwinął podwójną działalnośćwobec protestantów: bronił się przed ich ekspansją i jednocześnie starał się ich nawracać. W Niemczech było to w znacznej części dziełem jezuitów, choć konwersje miały też swe źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Kanizy w Niemczech

  Nazwany drugim (po św. Bonifacym) apostołem Niemiec, przez swą działalność, szczególnie przez zakładaniekolegiów jezuickich, sprawił, że zaczęły w tym kraju działać ośrodki odnowy Kościoła i teologicznejdyskusji z ewangelikami.

  Piotr Kanizy urodził się (1521) w Nimwegen, studiował w Kolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolokwia i nawrócenia

  Próba porozumienia się katolików i protestantów na soborze trydenckim nie przyniosła rezultatu. Katolicy,więc sądzili, że trzeba prowadzić misje w celu nawracania Heretyków. Taki też cel wyznaczył Grzegorz XV Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdy jej działalność rozciągnął na kraje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt

Do góry