Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościoły unijne na Wschodzie

  Istniejące po unii florenckiej Kościoły unijne na Wschodzie: ormiański, koptyjski, jakobicki, nestoriańskii maronicki, nie miały możliwości rozwoju pod panowaniem tureckim. W celu ratowania ich unii szukanoróżnych sposobów, przystąpiono więc w Rzymie do przygotowania kleru w utworzonym KolegiumGreckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni i protestanci

  Surowe karanie przez sułtanów jakichkolwiek kontaktów z Rzymem było przyczyną nawiązywania ichjedynie przez wygnanych patriarchów. Jeremiasz II (zm. 1595), będąc na wygnaniu, prowadził korespondencjęz papieżem, zwłaszcza że starał się umieścić swoich siostrzeńców w rzymskim Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens VIII — Rok Jubileuszowy

  Po Sykstusie V zasiadali na Stolicy Apostolskiej trzej papieże, którzy rokowali nadzieję na korzystne dlaKościoła pontyfikaty, bo byli uczestnikami soboru trydenckiego i realizowali jego uchwały już jako biskupii nuncjusze. Niestety, były to pontyfikaty bardzo krótkie: Urbana VII (kardynała Gianbattista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BISKUPI

  Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iwan Groźny i patriarchat moskiewski

  Trudna sytuacja patriarchów wschodnich pod panowaniem tureckim nadała wysoką rangę prawosławiu wpaństwie Iwana Groźnego (1533-1584). Głoszono tam, że Moskwa jest drugim Konstantynopolem i jedyniejej Kościół chrześcijański jest nieskażony (ortodoksyjny) i wolny.

  Czyniono więc starania, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa Trydencka we Francji

  Wojny hugenockie i tradycja sankcji pragmatycznej nie sprzyjały realizacji uchwał trydenckich we Francji.Wprawdzie kardynał Charles de Guise, gdy przybył z Trydentu do swojej archidiecezji w Reims, zarazw 1564 roku odbył synod prowincjamy, bardziej jednak jako gest niż jako środek realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Boromeusz i Szwajcaria

  Jako kardynał, sekretarz stanu i wikariusz apostolski Rzymu przebywał Karol Boromeusz u boku Piusa V tylko do 1565 roku, Był bowiem jednocześnie arcybiskupem Mediolanu, tam więc się udał, by wypełnićsoborowy nakaz zachowania rezydencji. Wprowadził też świętość na swoją stolicę arcybiskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia brzeska

  Miała ona kilka przyczyn i była przygotowywana przez dłuższy czas. Widziano w nie] jeden ze środkówuniezależnienia się Cerkwi polskiej od patriarchatu konstantynopolitańskiego i moskiewskiego. Jako drugiśrodek, lecz nie zrealizowany, obmyślano uzyskanie od Konstantynopola jej autokefalii.

  Kijowska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczony Grzegorz XIII

  Ugo Buoncompagni pochodził z Bolonii (1502), w której zdobył wykształcenie i był profesorem prawakościelnego. Jako kardynał został wysłany do Hiszpanii w legać ji, co zapewniło mu poparcie króla FilipaII podczas wyboru na papieża (13.05.1572).

  Grzegorz XIII (1572-1585) zachował wielką samodzielność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutski i Kuncewicz

  Wrogość między prawosławnymi i unitami uzewnętrzniła się po 1620 roku, gdy Polska była osłabionawewnętrznie klęską pod Cecorą. Na Rusi działał patriarcha jerozolimski Teofanes, który w imieniu patriarchyze Stambułu wyświęcił i ustanowił prawosławnym metropolitą kijowskim igumena Hioba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt

Do góry