Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Paweł V i Wenecja

  W pierwszej połowie XVII wieku nadal istniały silne polityczne antagonizmy Hiszpanii i Francji, zanimdoszło do konfrontacji sił podczas wojny trzydziestoletniej. Królowie tych dwóch katolickich państwmieli swoich zwolenników w kolegium kardynalskim, usiłowali więc wywierać wpływ na wybór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban VIII i Richelieu

  Kardynał Maffeo Barberini, pochodzący z Florencji, został wybrany jako kompromisowy kandydat stalejeszcze istniejących w kolegium kardynalskim orientacji: profrancuskiej i prohiszpańskiej. Mecenas sztuki,wszechstronnie wykształcony i rozmiłowany w nauce, miał także doświadczenie w polityce, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty X i Mazzarini

  Richelieu grał gallikanizmem jako atutem politycznym wobec Urbana VIII. Jego następca na stanowiskupierwszego ministra we Francji, duchowny o niższych tylko święceniach, od 1641 roku kardynał, Jules Mazarin (Giuglio Mazzarini 1602-1661), który był związany z rodem papieża przez początkową służbę ujego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADCY, WOJNY I PRZEŚLADOWANIA

  Kościół katolicki ukazał przez sobór trydencki, że będąc wiernym Pismu Świętemu i Tradycji, różni sięzasadniczo od Kościołów ewangelickich. Ten fakt oraz wrogość protestantów wobec soboru i papiestwa,zwłaszcza gdy się wzmocniło dekretami trydenckimi, niweczyły na długo możliwość porozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i inkwizycja hiszpańska

  W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja — noc św. Bartłomieja

  Pokój religijny w Saint-Germain (1570), dzieło Katarzyny Medici, kierującej sprawami państwowymi Francji w imieniu syna, Karola IX, umocnił hugenotów: uzyskali amnestię i wolność kultu religijnegowszędzie (z wyjątkiem Paryża), dopuszczenie do urzędów i posiadanie przez dwa lata czterech twierdz:La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i odnowa w Niemczech

  Duże osiągnięcia jezuitów (Piotra Kanizego) w cesarstwie nie wystarczyłyby do odnowy jego Kościoła,gdyby nie współdziałali z nimi biskupi.

  Początkowo nie było łatwo o biskupów, zaangażowanych w reformę trydencką, chyba także i z tej przyczyny,że znikoma ich liczba brała osobisty udział w soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sykstus V i kongregacje

  Felice Peretti, zanim został papieżem, był franciszkaninem i pełnił w zakonie prawie wszystkie funkcje,od najniższych do urzędu generała. Kardynałem został w 1570 roku.

  Pontyfikat Sykstusa V nie trwał długo (1585-1590), ale obdarzony talentem władcy, dokonał on takichzmian w strukturze naczelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia ormiańska i użhorodzka

  Tendencje unijne u dość licznych Ormian we Lwowie, Kamieńcu, Kołomyi, Kufach i Mohylewie nadDniestrem, miały zwolenników i propagatorów między łacińskimi katolikami, jak jezuita B. Herbest, arcybiskuplwowski J. D. Solikowski i biskup kamieniecki Paweł Wołucki oraz między schizmatyckimiduchownymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowany Rzym

  Średniowieczny Rzym, który ucierpiał przez Sacco di Roma (1527), był odnawiany i upiększany dziękimecenatowi kolejnych papieży i kardynałów. Za Piusa IV czuwali nad tym dwaj wybitni architekci: PirroLigorio i Sallustio Peruzzi, zajmując się szczególnie Watykanem.

  Następny papież, Pius V, był bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt

Do góry