Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pijarzy

  Pierwszą bezpłatną szkołę ludową otworzył w Rzymie (1597) kapłan aragoński Józef Calasanza (1556-1648, święty). Po przybyciu z Hiszpanii należał do rzymskiego Bractwa Chrześcijańskiego Życia i pokilkunastu latach zorganizował (1617) zgromadzenie kapłanów o długiej nazwie oficjalnej Ordo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój westfalski

  Rokowania pokojowe prowadzono w miastach Westfalii: Osnabruck i Monaster. Pokój, nazwany westfalskim(podpisany w Monasterze 24.10.1648), w dziedzinie politycznej nie oznaczał trwałej pacyfikacjiEuropy, ale przyniósł uznanie niepodległości Niderlandów Północnych i Szwajcarii.

  Dla Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieudana rekatolicyzacja Szwecji

  Przywrócenie Kościołowi katolickiemu w krajach monarchii habsburskiej dawnych praw i znaczenia dokonywałosię na obu płaszczyznach: wewnętrznokościelnej i państwowej. Jedno i drugie działanie wspieralipapieże i ich nuncjusze. Papiestwo podjęło także starania o rekatolicyzację Szwecji za panowania Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie w Niderlandach

  Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

  Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznania w cesarstwie

  Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm książąt bawarskich

  Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja Ferdynanda II

  Cesarz Ferdynand II (1619-1637), król Czech od 1617 roku i Węgier od 1618 roku, już wcześniej rządziłswoimi dziedzicznymi księstwami: Styrią, Karyntią i Krainą. Jego ojciec, arcyksiążę Karol współpracowałz Wilhelmem Bawarskim nad przywróceniem katolicyzmu, szczególnie w miastach, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekatolicyzacja krajów habsburskich

  Powstanie czeskich protestantów przeciw władzy cesarskiej wzmogło kontrreformację Ferdynanda II. Owiele wcześniej prowadzono rekatolicyzację krajów monarchii habsburskiej metodami duszpasterskimi,które stosowano także za panowania tego cesarza.

  W Austrii widać to wyraźnie w działalności biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt nantejski i Richelieu

  Konwersja Henryka IV na katolicyzm (1593), choć dokonana z motywów politycznych (Paryż wart jestmszy, jak sam powiedział), przyniosła powolne uspokojenie kraju, zwłaszcza gdy Klemens VIII udzieliłmu (1595) absolucji z herezji. Wojna Hiszpanii z Francją utraciła więc charakter wojny religijnej, doszłoteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i nuncjusze w Polsce

  Król Zygmunt August, w otoczeniu senatu, do którego należeli biskupi, przyjął na sejmie w Parczewie(1564) uchwały trydenckie. Ich realizacja zależała jednak od biskupów i kapituł. Arcybiskup lwowskiPaweł Tarło odbył synod prowincjalny jeszcze w tym samym roku, ale niewiele uczyniono na nim dlareformy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt

Do góry