Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY

  Nakazane przez sobór trydencki seminaria duchowne przygotowywały duchowieństwo lepiej niżprzedtem wykształcone i wychowane, a przede wszystkim bardziej nastawione na pracę duszpasterską.Miało ono wzory świętości i gorliwości pasterskiej w niejednym biskupie i kapłanie. W krajach o małejpoczątkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa trydencka w Polsce

  Z chwilą zawarcia unii brzeskiej monarchia Wazów stała się zewnętrznie jeszcze bardziej katolicka, gdysię liczy katolików łacinników i greko-katolików. Od wewnątrz obraz ten inaczej się przedstawiał, wszaknie wszyscy prawosławni uznali unię. Niemniej obie grupy górowały liczebnie nad protestantami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani nowej formacji

  W krajach, które szybko założyły seminaria duchowne, jak Hiszpania, Italia, Polska, kapłani nowej formacjiwystąpili już w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W poszczególnych krajach nie spotyka się ichod razu w każdej diecezji, gdyż nie wszystkie ufundowały seminaria, korzystano więc z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i katolicy

  Anglia za panowania Elżbiety I wznowiła akt supremacji i akt uniformizmu, co pomogło królowej umocnićKościół anglikański jako państwowy i uczynić go podporą swego absolutyzmu. Żądała ona przysięgina akt supremacji od członków Izby Gmin, od nauczycieli, adwokatów i wszystkich podejrzanych o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bourdoise, oratorianie i sulpicjanie

  Proboszcz parafii St-Nicolas du Chardonnet w Paryżu, Adrien Bourdoise (zm. 1655) prowadził duszpasterstwowedług wymagań soboru trydenckiego, przede wszystkim jednak zajął się wychowaniem kandydatówdo kapłaństwa. Zgromadził ich przy swoim kościele parafialnym, uzyskując (1631) ustną zgodębiskupa na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie, purytanie i katolicy

  Następny władca angielski, Karol I (1625-1649), rokował nadzieję na poprawę sytuacji katolików,zwłaszcza że zawarł małżeństwo z katoliczką, księżniczką francuską, Henriettą-Marią, czyniąc obietnicena korzyść katolicyzmu w czasie starań w Rzymie o dyspensę. Nie dotrzymał jednak obietnic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wincenty a Paulo i Jan Eudes

  Kapłan o niezwykłych losach życia, Vincent de Paul (łac, a Paulo, 1581-1660, święty), chłopskiego pochodzenia,uzdolniony i wykształcony w teologii i prawie (licencjat w Paryżu ok. 1623), po ucieczce zniewoli w Tunezji osiadł w Paryżu i znalazł się pod wpływem Pierre’a Berulle. Za jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia i katolicka Irlandia

  Polityczna i ekonomiczna ekspansja Anglii spowodowała już wcześniej duży napływ Anglików do Irlandii.Parlament irlandzki, w którym wielu z nich zasiadało, uznał za Henryka VIII akt supremacji i rozwiązaniezakonów, a później także akt uniformizmu. Od 1560 roku wymagano od Irlandczyków udziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie zgromadzenia kapłańskie

  Filipini, zwani też włoskimi oratorianami, lub oficjalnie kongregacją oratorium świętego Filipa Neri,byli w Rzymie pierwszym stowarzyszeniem kapłanów, które nie przyjęło formy zakonu, lecz bez ślubówczy jakiegoś uroczystego przyrzeczenia podlegało jurysdykcji miejscowego biskupa i zajmowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia

  Anglia zwalczała katolików irlandzkich i popierała hugenotów francuskich w walce z ich królem, częściowotakże włączyła się w wojnę 30-letnią.

  Wojnę tę zalicza się do walk religijnych, choć została wywołana nie tylko napięciami wyznaniowymi,lecz również politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /6 729

  praca w formacie txt

Do góry