Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bajanizm

  Augustynizmem zajmował się jeden z głównych teologów soboru trydenckiego, generał augustianóweremitów Girolamo Seripando (zm. 1563). Kontynuowali go w radykalnym ujęciu profesorowie uniwersytetuz Louvain: Jan Hessels (zm. 1566) i Michel Baius (zm. 1589), a ich uczeń, franciszkanin Sablonsgłosił zbliżoną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja maurynów i cystersi

  Benedyktyni, posiadający wiele bogatych opactw, obsadzanych często przez monarchów opatami komendatoryjnymi,mieli tworzyć prowincje lub kongregacje, według polecenia soboru trydenckiego. Wniejednym kraju, jak Francja, Niderlandy i Niemcy, kongregacje powstawały powoli i niekiedy do obronydawnych praw, bo z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o łaskę (molinizm)

  Domingo Banez (zm. 1604), dominikanin, profesor w Salamance, starał się oczyścić tomistyczną teologięz nominalizmu. W oparciu o św. Tomasza akcentował szczególnie silnie, że Bóg ma absolutne panowanienad wszystkimi bytami i że wolna wola człowieka podlega temu absolutnemu władztwu w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawne i nowe zakony żeńskie

  Kryzys życia zakonnego na przełomie XV i XVI wieku nie ominął klasztorów żeńskich. Ich reformępodjęto po soborze trydenckim.

  Benedyktynki wprowadzały ją pod kierunkiem benedyktynów, ale także jezuitów i kapucynów, szczególniewe Francji, w której początek reformie dało opactwo na Montmartre w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustinus i początki jansenizmu

  Zagadnieniem łaski Bożej i wolnej woli zajmował się w IV wieku św. Augustyn. Jego system teologiczny,augustynizm, był wykładany na uniwersytecie w Louvain i broniony przeciw teologom jezuickim.Znalazł on szczególnego rzecznika w studencie, a potem profesorze tej uczelni, Flamandczyku CorneliusieJansenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUCZANIE I NAUKA

  Kościół, zwłaszcza przez zakony, zorganizował nauczanie w szkołach nowego typu i ożywił studia teologicznena niektórych uniwersytetach. Uprawianiu nauki służyły coraz zasobniejsze biblioteki przy kolegiachi na uniwersytetach, a także w klasztorach. Książki wydaje się we własnych drukarniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia historyczna

  Naukę Ojców Kościoła starano się wykorzystać w sporze jansenistycznym.

  Dla podkreślenia, że teologia opiera się na Objawieniu, zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jak tookreślił sobór trydencki, jezuita Antonio Possevino nazwał ją teologią historyczną. Zajmowano się teżhebrajskimi i greckimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapucyni

  Od końca XVI wieku byli oni obok jezuitów najbardziej zasłużonym zakonem w działalności duszpasterskiej.Ich początki jako trzeciej męskiej gałęzi zakonu franciszkańskiego sięgają poprzedniego okresu,kiedy to Klemens VII pozwolił (1525) franciszkaninowi ścisłej obserwancji Mateuszowi Bassi (Matteoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Zygmunta III

  Z długim panowaniem Zygmunta III (1587-1632) wielu historyków łączy rozwój kontrreformacji wPolsce, uważając go za jej głównego sprawcę. Odrodzenie i umocnienie katolicyzmu w Polsce nie majednak znamion kontrreformacji Ferdynanda II. Było wynikiem wewnętrznego działania Kościoła, a tylkoczęściowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici

  Kolegia jezuickie, zanim pijarzy zaczęli z nimi współzawodniczyć, były przez całe stulecie od swegopowstania najlepszymi szkołami dla młodzieży. Od wybitnie uzdolnionego intelektualnie generała jezuitówClaudio Aquavivy (zm. 1615) otrzymały fundamentalny program nauki i organizację studiów (Ratioatque...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt

Do góry