Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE MASOWE

  Komunikowanie masowe:

  procesy masowego tworzenia, rozpowszechniania i odbioru przekazów. Podporządkowanych ogólnym zasadom organizacji społecznej

  forma komunikatu społecznego, czyli porozumiewania się za pomocą symboli i znaków, ma więc cechy wspólne z pozostałymi formami...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA MASS-MEDIÓW

  Mass-madia:

  1. Media drukowane (gazety, czasopisma, książki)

  2. Media optyczne (gazety, czasopisma, książki, videotekst, teletekst)

  3. Media akustyczne (radio, płyty, kasety, taśmy magnetofonowe)

  4. Media optyczno-akustyczne (TV, film, kasety video, Internet)

  Charakterystyka komunikowania masowego:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE CELE KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  Cechy procesu komunikowania:

  - odnosi się co najmniej do dwóch osób

  - zachodzi w środowisku społecznym

  - zdeterminowany jest przez liczbę i charakter uczestników

  - posiada charakter: interpersonalny, publiczny, masowy lub międzykulturowy

  - posługuje się znakami i symbolami

  - istnieje wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja i produkty agencji prasowych

  Klasyczna w polskiej literaturze dziennikarskiej definicja agencji prasowej brzmi: „Agencja prasowa jest to instytucja, która gromadzi, opracowuje i rozpowszechnia informacje dla potrzeb środków masowego przekazu.” (Borkowski Rajmund, Informacyjne agencje prasowe). Warto dodać, że agencje prasowe działają w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUCHANIE JAKO CZYNNIK ZAPEWNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

  70% tzw. aktywnego dnia poświęcamy na komunikowanie

  Struktura czasu w procesie komunikowania:

  42% słuchanie

  32% mówienie

  15% czytanie

  11% pisanie

  Słuchanie obejmuje:

  1. Słyszenie

  2. Uważanie

  3. Zrozumienie

  4. Zapamiętywanie

  Z zagadnieniem selektywnej uwagi wiąże się:

  tzw. prawo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział agencji prasowych

  Agencje prasowe można podzielić ze względu na charakter przygotowywanych serwisów, tematykę i terytorialny zakres działania. Według pierwszego kryterium wyróżniamy następujące typy agencji:

  Agencje informacyjne zajmują się przekazywaniem czystych, bezstronnych informacji.

  Agencje...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE

  Komunikowanie interpersonalne ma charakter:

  - niewerbalny 65%

  - werbalny 35%

  Komunikowanie niewerbalne

  - obejmuje sygnały pozbawione słów lub uzupełniające słowa.

  - przekazami niewerbalnymi są wszystkie sygnały występujące w międzyosobowej interakcji, które nie mają ani formy mówiącego słowa, ani...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencje prasowe - Zasady warsztatowe

  Podstawową zasadą działania agencji prasowych jest rzetelność i zwięzłość wyrazu. Zadaniem agencji prasowych – a w szczególności informacyjnych – jest donoszenie o faktach. W związku z tym w depeszach agencyjnych zabronione jest komentowanie wydarzeń, zaś same depesze powinny być bezstronne. Oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  Wystąpienia dzielą się na:

  1. Przemówienia

  a) homilie

  b) kazania

  c) orędzia

  d) wezwania

  e) odezwy

  f) przesłania

  g) mowy informacyjne, informacyjno-perswazyjne

  h) wystąpienia w sytuacji kryzysowej

  i) mowy inauguracyjne, pogrzebowe i gratulacyjne, toasty

  j) wykłady, odczyty

  k) mowy obrończe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność Polskiej Agencji Prasowej, Polskiej Agencji Informacyjnej oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej

  Polska Agencja Prasowa została założona przez Związków Patriotów Polskich w Moskwie 10 marca 1944 roku pod nazwą Polpress. W sierpniu tego roku została przeniesiona do Lublina, w lutym następnego do Łodzi, by we wrześniu 1945 znaleźć siedzibę na Foksal 9 w Warszawie. Oficjalnie jako przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 122

  praca w formacie txt

Do góry