Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pobożność polska

  Nie odbiegała ona od kierunków rozwoju pobożności w całym Kościele. Zaznaczała się tak samo nasileniemświętości życia i pogłębieniem u wielu ludzi życia wewnętrznego.

  W opinii świętości żyła znaczna liczba osób duchownych, zakonnych i świeckich. Co do świeckich brakujeopracowań ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarownice z Loudun i procesy

  W Polsce i w całym Kościele trwała, a nawet spotęgowała się psychoza czarów. Wobec zniszczeń wojennychw Europie (wojny hugenockie, wojna 30-letnia) i innych kataklizmów wzrosło przekonanie, żezłe duchy spotęgowały działanie na szkodę ludzi, posługując się do tego współdziałaniem złych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr i muzyka

  Płonące stosy czarownic nie były jedynymi widowiskami, które pociągały ludzi wykształconych i prostych.Mieli oni upodobanie także w sztukach pełnych grozy i dramaturgii, chętnie więc korzystano zcoraz liczniejszych teatrów. W Monachium po konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierre Berulle, duchowość francuska

  Na rozwój życia wewnętrznego we Francji wywarł duży wpływ Franciszek Salezy, który zmarł w Lyoniei został pochowany w Annecy. Nie on jednak, lecz Pierre Berulle (1575-1629, kardynał) uchodzi zatwórcę francuskiej szkoły duchowości, która przyjmuje tajemnicę Wcielenia Chrystusa za punkt centralnyi istotne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE

  Charakterystyczną cechę tego okresu stanowią święci i błogosławieni, których życie starano się takżepóźniej poznać, a czyny naśladować. Niejeden z tego grona ludzi był mistykiem, niektórzy przyczynili siędo powstania nowych szkół duchowości chrześcijańskiej. Ascetyka kształtowała życie nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka świętych

  Znaczna liczba kanonizowanych świętych odróżnia okres Odmowy trydenckiej od poprzedniego i następnego.Jeszcze większa jest liczba błogosławionych, którzy doznają czci w krajach swego pochodzenia lubdziałalności.

  Większość z nich to zakonnicy lub założyciele zakonów. Papieżem był tylko jeden: Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka i duchowość

  Po średniowiecznym rozwoju mistyki w Niemczech, kolejny jej rozkwit nastąpił teraz w Hiszpanii, objąłteż Włochy i Francję. W pismach o życiu wewnętrznym nie ograniczano się do wprowadzania ogólnie wmodlitwę i życie cnotliwe, ale ukazywano drogę mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy; Teresa z Avila, Jan od Krzyża

  Wielcy mistycy hiszpańscy byli jednocześnie reformatorami życia zakonnego, zwłaszcza w klasztorachkarmelitańskich, i stali się poczytnymi autorami przez następne stulecia.

  Teresa de Ahumada y Cepeda (1515-1582, święta, doktor Kościoła), zwana Teresą z Avila, wstąpiła poniełatwych latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

  Pod wpływem hiszpańskiej mistyki, szczególnie jednak dzieł Teresy z Avila, a także francuskiej duchowości Wincentego a Paulo i Pierre’a Berulle, żył, działał i pisał biskup Genewy, Franciszek Salezy (1567-1662, święty, doktor Kościoła). Jako biskup czerpał wzór z Karola Boromeusza, lecz pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm kartezjański

  Burzliwe życie okresu reformacji i reformy trydenckiej niosło ze sobą krytyczne ustosunkowanie się dotwierdzeń przeciwników. Nawet wobec dowodów z Pisma Świętego starano się bronić swego stanowiskaargumentami rozumowymi. Racjonalizm przeważył nad teologicznym dowodzeniem u antytrynitarzy(arian), którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 312

  praca w formacie txt

Do góry