Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nuncjusze, książęta elektorzy, episkopalizm

  Absolutyzm oświecony nie ominął duchownych książąt w Niemczech, a zwłaszcza trzech metropolitów,książąt elektorów: kolońskiego, trewirskiego i mogunckiego. Metropolia kolońska tworzyła nadto swoistąjedność wśród rozbitego Kościoła katolickiego w Niemczech, co ujawniło się w żywej idei tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Monarchia Sicula

  Bez większej siły wojskowej, niezdolne bronić nawet swego handlu, Państwo Kościelne wciągało papieżyw gry polityczne, zwłaszcza że Italia była nadal krajem ścierających się ostro wpływów Habsburgów iBurbonów. Francja popierała już za Aleksandra VII pretensje rodu d’Este do Commachio, ważnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma utrechcka

  Radykalny episkopalizm, połączony z jansenizmem, znalazł wielu zwolenników w katolickich kręgachNiderlandów Północnych (Holandia), które były schronieniem dla jansenistów z Niderlandów Południowych(Belgia), gdy arcybiskup z Malines Humbert Guillaume Precipiano de Soye (zm. 1711) i kolejnyarcybiskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe, ekskluzywy, papieże

  W latach 1644-1758 zasiadało na stolicy apostolskiej 12 papieży:

  Innocenty X 1644-1655

  Innocenty XII 1691-1700

  Aleksander VII 1655-1667

  Klemens XI 1700-1721

  Klemens IX 1667-1670

  Innocenty XIII 1721-1724

  Klemens X 1670-1676

  Benedykt XIII 1724-1730

  Innocenty XI 1676-1689

  Klemens XII 1730-1740

  Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manieryzm i początek baroku

  Zachowania religijnych obrazów w kościołach bronił sobór trydencki, zwłaszcza przeciw kalwińskiemuniszczeniu ich we Francji. Nie dał wszakże żadnych reguł artystycznych, jedynie kardynał Gabriele Paleotti(zm. 1597) w piśmie O religijnych i świeckich obrazach domagał się rygorystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie sakramentalne

  Mszał i brewiarz, zreformowane według wymagań Tridentinum, wprowadzano powoli do codziennegoużytku. Mszę świętą odprawiano tylko po łacinie i nie było zwyczaju udzielania ludowi komentarza doniej w języku narodowym. Jedynie starano się gdzieniegdzie o wyjaśnianie ceremonii innych sakramentów.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTAWNOŚĆ BAROKOWA (1648 - 1758)

  Wystawność była nie tylko znamieniem baroku jako sztuki, zapoczątkowanej w pierwszej połowie XVII wieku w Rzymie, a rozkwitającej po pokoju westfalskim w krajach zaalpejskich. Wystawność stanowiłateż znamię mentalności ludzi i ich religijności. Występowała u ludzi uznanych za oświeconych, i u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa i pobożność

  Paraliturgiczne nabożeństwa, procesje i pielgrzymki zachowały się, a nawet rozwijały, choć reformacjazwalczała je i wyśmiewała. Ich upowszechnieniem zajęły się bractwa, które przeżywały także okres swego rozkwitu.

  Kult eucharystyczny jest najbardziej charakterystyczny dla okresu potrydenckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIESTWO. ABSOLUTYZM I EPISKOPALIZM

  Wzmocnione dekretami trydenckimi papiestwo miało teraz ograniczone możliwości działania. W krajachprotestanckich spotykało się z wrogością, w krajach katolickich nie potrafiło przezwyciężyć absolutyzmuwładców. Ulegający temu absolutyzmowi duchowni elektorzy niemieccy doprowadzili do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć świętych i bractwa

  Obok Eucharystii i Matki Bożej, także świętych obejmowano kultem liturgicznym oraz czcią ludową.Zjawisko to występowało szczególnie w Italii i Hiszpanii, do czego przyczyniały się zakony i bractwa.Cześć św. Antoniego Padewskiego rozpowszechniali bardziej niż dawniej franciszkanie. Nabożeństwo dośw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt

Do góry