Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polska i Stolica Apostolska

  W XVII wieku szeroką płaszczyzną współdziałania była obrona przed tureckim zagrożeniem, chociaż Jan III Sobieski miał pretensje za zbyt małą pomoc materialną i dostarczanie jej z opieszałością, oskarżająco to nuncjusza Francesco Buonvisiego.

  Elekcje królów nie wywoływały na ogół napięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia Ludwika XIV

  Za pontyfikatu Klemensa XI skończyły się we Francji długie rządy (1643-1715) króla-słonce (Le Roi-Soleil), Ludwika XIV, który zapewnił jej hegemonię w Europie, a według swej zasady: jeden król, jednawiara, jedno prawo, narzucał swą wolę Kościołowi i papiestwu.

  Wyraźnie dostrzegalne konflikty króla z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W KRAJACH MISYJNYCH

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary kontynuowała swoją działalność, lecz nadal nie zdołała przełamaćhiszpańskiego regalizmu w Ameryce Łacińskiej, ani ochronić redukcji paragwajskich przed decyzjamiportugalskiego ministra Pombała. Starała się jednak o własnych misjonarzy, niezależnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły gallikańskie

  Wolności gallikańskie stanowiły od dawna temat dyskusji i rozpraw francuskich jurystów, a nawet teologów.Niektórzy z autorów starali się bronić władzy papieskiej przed gallikanizmem, który ją ograniczałdo prymatu honorowego. Gabriel Druet de Villeneuve pisał, że wolności gallikańskie pochodzą z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja Kongregacji

  Od początku swej działalności zmierzała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary do nadania pracy misyjnejcharakteru czysto religijnego. W instrukcji (1659) dla nowych wikariuszy apostolskich w krajach misyjnychdomagała się wysyłania na misje nie tylko duchownych o dobrych warunkach fizycznych, aleprzede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy i Kościół

  Absolutyzm Ludwika XIV nie był jedynym. Inni władcy przyjęli go także za oświeceniową formę rządzenia,przez co papieże i Kościół w ich państwach znaleźli się w sytuacjach konfliktowych.

  Teologowie w pewnej liczbie podzielali pogląd Bellarmina o pośredniej władzy papieża w sprawachdoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze i seminarium w Paryżu

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary starała się wysyłać na misje kapłanów diecezjalnych. Aprobowaławięc powstałe (1646) w Neapolu zgromadzenie kapłanów dla misji (Congregazione delle ApostolicheMissioni), które znalazło znaczną liczbę kandydatów, ale miało różnorodne trudności z wysłaniem ich dokrajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkordaty Benedykta XIV

  Z długiego konklawe po Klemensie XII wyszedł jednomyślnie wybrany 65-letni kardynał Prospero Lambertinijako Benedykt XIV, by kierować Kościołem przez 18 lat. Uznawany za jednego z najznakomitszychpapieży XVIII wieku, a zarazem za jednego z największych między Sykstusem V a Leonem XIII (L.Rogier)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardynałowie, sekretarze stanu, nepoci

  Wprowadzone w poprzednim okresie kongregacje wymagały działania większości kardynałów w Rzymie.Byli wszakże kardynałowie pozakurialni, najczęściej mianowani na życzenie monarchów i zwanikardynałami koronnymi, bo zlecano im reprezentowanie i załatwianie u papieża interesów tronu i państwa.Gdy na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Misje te zajmowały Kongregację Rozkrzewiania Wiary w szczególniejszy sposób, gdyż patronat portugalskiposiadał tylko enklawy w zachodniej Afryce. Nie zdołały jednak przynieść większych rezultatów zpowodu ofensywy islamu, handlu niewolnikami i politycznych konfliktów Europejczyków w portachafrykańskich. Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 934

  praca w formacie txt

Do góry