Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół na Filipinach

  Z krajów Dalekiego Wschodu Filipiny posiadały najbardziej utrwalone chrześcijaństwo i dobrze zorganizowanyKościół. Potrafił on odeprzeć wpływy islamu i wspólnie z władzą państwową skutecznie przeciwstawićsię handlowi niewolników. Nie włączył się do prób hiszpanizacji tych wysp. Misjonarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga i odsiecz Wiednia

  Turcja weszła w tym okresie najpierw w konflikt zbrojny z Wenecją, pragnąc odebrać jej przewagę naMorzu Śródziemnym. Następnie podjęła wojnę z Austrią z powodu Siedmiogrodu. Papież Aleksander VIIorganizował ligę antyturecką, do której nie chciała przystąpić Francja. Gdy Turcy zagrozili (1664)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regalizm hiszpański w Ameryce

  Ujawniający się na Filipinach regalizm władz państwowych wobec Kościoła wystąpił jeszcze silniej whiszpańskich i portugalskich koloniach Ameryki Południowej. Pilnował on, by z chrześcijaństwemwprowadzać swoją strukturę państwową i swoją kulturę.

  Hiszpanie nadal kształtowali swe prawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Turcji

  Sytuacja prawna chrześcijan w imperium osmańskim nie ulegała zmianie, jedynie od 1656 roku patriarszew Stambule inwestytury udzielał wielki wezyr, a nie sułtan. Nadal groziła kara śmierci mahometaninowi,który przyjął chrzest i kapłanowi, który go udzielił, oraz renegatom, jeżeli chcieli wrócić do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Brazylii

  W powszechnej opinii przyjmuje się, że stan misyjny Ameryki Łacińskiej kończy się dopiero na początkuXIX wieku. Można tak twierdzić co do Brazylii, która była portugalską kolonią, inaczej natomiast było wkoloniach hiszpańskich.

  W Brazylii dopiero w tym okresie misjonarze docierają do wnętrza kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozłamy i unie

  Przykład jezuitów wskazuje na zachowanie w Kościele katolickim zachodnim dążności do jednoczeniasię z chrześcijanami Kościołów wschodnich, obok prowadzenia wśród nich misji.

  Pod panowaniem tureckim istniało tych Kościołów kilka, zorganizowanych w patriarchaty, katolikaty lubautokefaliczne metropolie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek redukcji paragwajskich

  Redukcje te zachowały - przez cały czas swego istnienia, 1610-1750 - unikalny charakter chrześcijaństwaściśle i bezkonfliktowo zespolonego z życiem politycznym i społecznym kraju Guaranów. Ich upadek byłwywołany przyczynami wyłącznie zewnętrznymi: polityką Hiszpanii i Portugalii, absolutyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Chinach

  Polityczne zamieszki i związane z nimi prześladowania chrześcijan (od 1664) sprawiły, że wpływowy nadworze chińskim jezuita Johann A. Schall (zm. 1666) został skazany na śmierć, a po ułaskawieniu trzymanyw więzieniu. Innych misjonarzy wygnano lub uwięziono, kościoły zaś zniszczono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie i obrzędy malabarskie

  Portugalczycy, mając w swoich rękach do XVII wieku nieomal cały handel z Indiami, popierali rozwójtamtejszego Kościoła, na którego czele stał arcybiskup z Goa. Wprowadzili jednak inkwizycję do ochronynie tylko przed błędami w wierze, ale również przed naruszaniem praw patronatu. Zamykano więc wjej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność papieży

  Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt

Do góry