Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolicy w Wielkiej Brytanii

  W Anglii było ich około 300 tysięcy w połowie XVII wieku. Wskutek surowych praw i represji liczba ta,po stu latach, zmalała do 70 tysięcy. Na anglikanizm przeszły głównie rody książęce: Norfolk, Shrewsbury,Beaufort, Bolton i Richmond, a także wielu hrabiów i baronów oraz bogate rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha moskiewski Nikon

  Do nadania Cerkwi większej samodzielności wewnętrznej dążył patriarcha Nikon (właściwie: Nikita Minow,1652-1666). Starał się też przystosować ją do wzoru greckiego. W tym celu wydał nowy zbiór prawakościelnego, poprawił księgi liturgiczne i wprowadzał reformę duchowieństwa. W opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nonkonformiści anglikańscy

  Kościół anglikański (Wysoki Kościół) starał się przez Test Act i inne prawa zahamować nowe ruchyewangelickie w Anglii, a także zniweczyć rozbudzone w drugiej połowie XVII wieku nadzieje katolikówna trwały powrót królów angielskich do katolicyzmu.

  Uciskany purytanizm, choć wielu jego członków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego

  Car Piotr I (1682-1725), który osobiście poznał kraje zachodnie: cesarstwo, Holandię i Anglię, dążył dounowocześnienia państwa i Kościoła według tamtejszych protestanckich wzorców, które ukazywały dominację pierwszego nad drugim. Strukturalne reformy Cerkwi zaczął, gdy przestał (1696) dzielić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech

  Załamanie się potęgi tureckiej w 1683 roku sprawiło, że Siedmiogród przeszedł wkrótce pod panowanieAustrii. Cesarz dał jego stanom zapewnienie o tolerancji religijnej, lecz w edykcie nie wymienił wyznawanegoprzez ludność rumuńską prawosławia, które czuło się zagrożone przez ekspansję silnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm w Niemczech

  Philipp Jacob Spener (1635-1705), jako senior we Frankfurcie nad Menem, a potem kaznodziejanadworny w Dreźnie, starał się ożywić religijność i pogłębić pobożność niemieckich ewangelików.Działał pod wpływem budującej literatury ascetyczno-mistycznej superintendenta Johanna Arndta (zm.1621)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY I KATOLICY

  W Europie zachodniej prawna stabilizacja wyznań przez pokój westfalski nie oznaczała wygaśnięciakonfliktów między ewangelikami i katolikami, ani braku napięć w samych Kościołach ewangelickich.Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zachowała nadal jako swój główny cel misyjne działanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie i unia w Polsce

  Polityczna sytuacja Polski w drugiej połowie XVII wieku (najazd szwedzki i wojny kozackie) miała duży wpływ na sprawy wyznaniowe.

  Bunt Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego nie zapowiadał początkowo łączenia ich dążnościpolitycznych ze sprawą prawosławia w Polsce. Chmielnicki wszakże rychło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany unii i konwersje

  Pogłębiona religijność wielu ludzi, wstrząśniętych wojną 30-letnią, pietystyczne i eschatologiczne prądy,istniejące obok indyferentyzmu i racjonalizmu, zachowały w niektórych katolickich i ewangelickich kręgachdążność do unii wyznań chrześcijańskich. Była ona najsilniejsza w Niemczech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego

  Arcybiskup Ormian unitów, Wartan Hunanian, choć był koadiutorem twórcy unii, arcybiskupa MikołajaTorosowicza (zm. 1681), objął swój urząd we Lwowie dopiero w 1686 roku, gdyż wcześniej, pracując narzecz unii w Armenii, został uwięziony i odzyskał wolność dzięki zabiegom papieża Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt

Do góry