Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biblistyka i teologia

  Egzegeci, zwłaszcza z kręgu Port-Royal, nie przestali zajmować się przedstawianiem duchowego i moralnegosensu Biblii, jak to czynił Bossuet. W kołach jansenistycznych wypracowano system figuryzmu,którego przedstawicielem stał się oratorianin Jacques Joseph Duguet (zm. 1733), słynny licznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapituły i kapitulacje wyborcze

  Do zasadniczych uprawnień kapituł katedralnych od średniowiecza na leżał wybór (elekcja) biskupów.Ograniczono je z czasem przez konkordaty i papieskie przywileje, dzięki którym monarcha zyskał prawdo wyznaczania (nominacji) biskupa. Zawsze jednak obowiązywał zasada zatwierdzania go (konfirmacji)przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i Prowincjałki

  Pod koniec poprzedniego okresu Janseniści podjęli atak na swoich przeciwników, oskarżając ich o laksyzmw teologii moralnej. Znany już doktor A. Arnauld i doktor Sorbony Jacques Hallier (zm. 1683)zebrali te zarzuty w publikacji Teologia moralna jezuitów, co wykorzystał później autor Prowincjałek.Jezuici z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANSENIZM I TEOLOGIA

  Francja miała w XVII wieku hegemonię polityczną i kulturalną, zajmowała też pierwsze miejsce w teologui życiu kościelnym. Jej Kościół był jednak już przy końcu poprzedniego okresu rozbity wewnętrznieprzez spór jansenistowski. Trwał on przez dalsze pokolenia, będąc nie tylko ruchem religijnym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm i deizm

  Doświadczenie jako czynnik dominujący, lub nawet jedyny w poznaniu ludzkim, przyjmował empiryzm,znany już od czasów starożytności. W XVII i XVIII wieku rozpowszechnił się, zarówno jako empiryzmmetodologiczny, jak i genetyczny. Pierwszy uznawał poznanie za prawdziwe, jeżeli wychodzi z doświadczenia i na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montesguieu i Wolter

  We Francji (w pierwszej połowie XVIII wieku) nie było takiej wolności religijnej, jak w Anglii. Kościółkatolicki, ujęty w karby gallikanizmu, przygnieciony jak całe państwo absolutyzmem oświeconym, byłbardziej sformalizowany niż Kościół anglikański. Wolnomyśliciele francuscy, nawet gdy wyznawali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo (masoneria)

  Pragnienie postępu moralnego na drodze braterstwa i solidarności wszystkich ludzi tkwiło na pewno wgenezie wolnomularstwa (masonerii). Powstało ono w anglikanizmie, w którym nowe grupy wyznaniowe(kwakrzy, metodyści i in.) pragnęły przede wszystkim skuteczniejszego udoskonalenia człowieka,ale jest typowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluby lwowskie Jana Kazimierza

  Król uniwersałem z Głogówka (20.11.1655) wezwał cały naród do walki i szukał pomocy innych monarchów.Nuncjusz wystąpił do Aleksandra VII o apel do nich i wsparcie materialne. Na wieść o obronieJasnej Góry i powszechnym przystąpieniu do walki, Jan Kazimierz udał się ze Śląska do Lwowa. Tam wkatedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Filozofia i Objawienie

  Kartezjanizm, ze swoją wnikliwą i ostrą logiką wykorzystywany przez sceptyków i wolnomyślicieli doatakowania religii, miał wpływ również na Pascala, lecz inny niż na racjonalistów.

  Blaise Pascal (1623-1662), francuski matematyk i filozof, po okresie zainteresowania się problemamimatematycznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypędzenie arian

  W ślubach lwowskich król wzywał pomocy Matki Bożej i miłosierdzia Jej Syna także przeciw nieprzyjaciołomŚwiętego Rzymskiego Kościoła. Wypędzenie arian nie było wynikiem tego ślubowania, lecz skutkiemnarastającej od dawna, a spotęgowanej w okresie najazdu szwedzkiego wrogości do nich, zarównoze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 928

  praca w formacie txt

Do góry