Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pobożność sarmacka

  Sarmatyzm jako polski prąd kulturalny rozwijał się od XVI wieku, lecz w XVIII wieku ujawnił wypaczenia,do których zalicza się megalomanię narodowo-stanową, ksenofobię, poczucie nieograniczonej wolnościosobistej szlachty, a także nietolerancję i dewocję. Dwa ostatnie zjawiska traktują niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak na jezuitów

  Zakon św. Ignacego pracował nadal owocnie na wielu płaszczyznach życia kościelnego, zwłaszcza nauczaniai misji. Wzrastała jednak wrogo do niego, która w Portugalii i Hiszpanii zrodziła pierwsi cierpkiowoc: zniesienie redukcji paragwajskich i wypędzenie jezuitów najpierw z tego pierwszego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystawność sztuki

  Sarmatyzmowi w Polsce przypisuje się stosowanie form własnych w sztuce, przy zachowaniu i kultywowaniutradycji artystycznych. W wyniku tego utrzymano nie występujący już w innych krajach typ nagrobkalezącego i rozpowszechniono portret trumienny. W malarstwie zachowano dawny schemat portretu,a w obrazach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /9 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Szkoły i nauczyciele

  Tradycja dobrego nauczania i wychowania, zapoczątkowana we Francji przez milieu dèvot na początkuXVII wieku, była kontynuowana przez całe stulecie, zwłaszcza w kolegiach. Jezuickie cieszyły się nadalniesłabnącym powodzeniem. Kolegium w Clermont, nazwane (16fl2) Kolegium Ludwika Wielkiego,liczyło 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów z swychkrajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogie idee isystemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazania i misje ludów

  Pismo Święte, dzieła Ojców Kościoła i Katechizm Rzymski uchodził stale za oficjalną podstawę nauczaniaw kościołach. W kazaniach jednak ograniczano się do podania krótkiego zdania z Pisma Świętego, costanowiło motto, a nie przedmiot homilii.

  O obowiązku głoszenia kazań przez plebanów, a tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIESTWO, WROGIE IDEE I SYSTEMY

  Klemens XIII 1758 - 1769

  Klemens XIV 1769 - 1774

  Pius VI 1775 - 1799

  Pius VII 1800 - 1823

  Leon XII 1823 - 1829

  Pius VIII 1829 - 1830

  Grzegorz XVI 1831 - 1846

  Pius IX 1846 - 1878

  Zanim wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, narastały napięcia polityczne, społeczne i ekonomiczne,zrodzone z konkretnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony żeńskie

  W życiu zakonnym tego okresu bardziej ceniono sobie aktywność niż kontemplację. Obostrzona klauzuranie sprzyjała czynnemu żyć sióstr zakonnych, co studziło zapał do tworzenia nowych zakonów żeńskich,czy nawet zgromadzeń, a także zmniejszało aktywność dawniejszych (urszulanek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony męskie

  Rozwój tych zakonów z poprzedniego okresu widoczny jest we Francji jeszcze w drugiej połowie XVIIwieku i na początku XVIII wieku.

  Zgromadzenie misji (Congregatio Missionis, misjonarze, założyło swe domy w kilku krajach: na Madagaskarze(1648), w Polsce (1651), w Chinach (1697), w Hiszpanii (1704) i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka i teologia moralna

  Zagadnień moralnych, a nie tylko dogmatycznych dotyczył spór jansenistyczny. Wprawdzie schematyczniełączono jansenistów z rygoryzmem moralnym, a ich przeciwników, zwłaszcza jezuitów, z laksyzmem,ale oba kierunki istniały i miały różnych zwolenników. Jezuitę, sławnego z wymowy filozofa i moralistę, Louisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt

Do góry