Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Pobożność sarmacka

    Sarmatyzm jako polski prąd kulturalny rozwijał się od XVI wieku, lecz w XVIII wieku ujawnił wypaczenia,do których zalicza się megalomanię narodowo-stanową, ksenofobię, poczucie nieograniczonej wolnościosobistej szlachty, a także nietolerancję i dewocję. Dwa ostatnie zjawiska traktują niektórzy...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 037

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Atak na jezuitów

    Zakon św. Ignacego pracował nadal owocnie na wielu płaszczyznach życia kościelnego, zwłaszcza nauczaniai misji. Wzrastała jednak wrogo do niego, która w Portugalii i Hiszpanii zrodziła pierwsi cierpkiowoc: zniesienie redukcji paragwajskich i wypędzenie jezuitów najpierw z tego pierwszego kraju...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 824

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wystawność sztuki

    Sarmatyzmowi w Polsce przypisuje się stosowanie form własnych w sztuce, przy zachowaniu i kultywowaniutradycji artystycznych. W wyniku tego utrzymano nie występujący już w innych krajach typ nagrobkalezącego i rozpowszechniono portret trumienny. W malarstwie zachowano dawny schemat portretu,a w obrazach...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /9 788

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Szkoły i nauczyciele

    Tradycja dobrego nauczania i wychowania, zapoczątkowana we Francji przez milieu dèvot na początkuXVII wieku, była kontynuowana przez całe stulecie, zwłaszcza w kolegiach. Jezuickie cieszyły się nadalniesłabnącym powodzeniem. Kolegium w Clermont, nazwane (16fl2) Kolegium Ludwika Wielkiego,liczyło 2...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 006

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

    Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów z swychkrajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogie idee isystemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

    Wydarzenia w Europie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 370

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kazania i misje ludów

    Pismo Święte, dzieła Ojców Kościoła i Katechizm Rzymski uchodził stale za oficjalną podstawę nauczaniaw kościołach. W kazaniach jednak ograniczano się do podania krótkiego zdania z Pisma Świętego, costanowiło motto, a nie przedmiot homilii.

    O obowiązku głoszenia kazań przez plebanów, a tylko...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 872

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PAPIESTWO, WROGIE IDEE I SYSTEMY

    Klemens XIII 1758 - 1769

    Klemens XIV 1769 - 1774

    Pius VI 1775 - 1799

    Pius VII 1800 - 1823

    Leon XII 1823 - 1829

    Pius VIII 1829 - 1830

    Grzegorz XVI 1831 - 1846

    Pius IX 1846 - 1878

    Zanim wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, narastały napięcia polityczne, społeczne i ekonomiczne,zrodzone z konkretnych...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 476

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakony żeńskie

    W życiu zakonnym tego okresu bardziej ceniono sobie aktywność niż kontemplację. Obostrzona klauzuranie sprzyjała czynnemu żyć sióstr zakonnych, co studziło zapał do tworzenia nowych zakonów żeńskich,czy nawet zgromadzeń, a także zmniejszało aktywność dawniejszych (urszulanek...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 288

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakony męskie

    Rozwój tych zakonów z poprzedniego okresu widoczny jest we Francji jeszcze w drugiej połowie XVIIwieku i na początku XVIII wieku.

    Zgromadzenie misji (Congregatio Missionis, misjonarze, założyło swe domy w kilku krajach: na Madagaskarze(1648), w Polsce (1651), w Chinach (1697), w Hiszpanii (1704) i Portugalii...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 198

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kazuistyka i teologia moralna

    Zagadnień moralnych, a nie tylko dogmatycznych dotyczył spór jansenistyczny. Wprawdzie schematyczniełączono jansenistów z rygoryzmem moralnym, a ich przeciwników, zwłaszcza jezuitów, z laksyzmem,ale oba kierunki istniały i miały różnych zwolenników. Jezuitę, sławnego z wymowy filozofa i moralistę, Louisa...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 182

    praca w formacie txt

Do góry