Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konstytucja cywilna kleru

  Jej przygotowanie Konstytuanta powierzyła Kościelnej komisji, lecz w składzie zmienionym na korzyśćelementów gallikańsko-jansenistycznych. Jako założenie przyjęto zmniejszenie liczby kleru, co staranosię osiągnąć przez badanie społecznej przydatności każdego duchownego i wprowadzenie oszczędności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzierżawie carskie i katolicy

  Katarzyna II (1762-1796), inteligentna i energiczna, po zamachu stanu i politycznym morderstwie jejmęża. Piotra III, ogłoszona imperatorową Wszechrosji, starała się na początku rządów pozyskać duchowieństwoprawosławne, okazywała przywiązanie do prawosławia i swój rosyjski patriotyzm, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gravamina i punktacja emska

  Napięcie między książętami elektorami i Stolicą Apostolską, spotęgowane febronianizmem, wzrosłojeszcze bardziej z powodu nowych spraw spornych. Arcybiskupi elektorzy, trewirski Clemens Venzeslausvon Sachsen, moguncki Emmerich Josep von Beidbach-Bűrresheim i koloński Max Friedrich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i synod utrechcki

  Jansenizm we Francji, złamany jako siła polityczna, trwał przy końcu XVIII wieku jako ruch purytańskii antyjezuicki. Nadal (do 1795) wychodził w Paryżu jego organ, niby konspiracyjny, a powszechnie znany,Nouvelles Ecclesiastiques, rozpowszechniany przez francuskich emigrantów w Niderlandach, gdzieidee...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Liturgia i święta

  Sprawowanie Mszy świętej i sakramentów miało ustalone formy. Język łaciński dodawał im powagi itajemniczości. We Francji kontynuowano w połowie XVII wieku wydawanie stałych części mszy świętejw tłumaczeniu. Cały mszał przetłumaczył na francuski (1660) uczony jansenista, Jacques de Voisin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe i papieże (do 1799)

  Władcy katoliccy wypowiadali życzenie, by nowy papież po Benedykcie XIV (zm. 1758) był dobrympasterzem, bezstronnym ojcem wszystkich chrześcijan i przypominał zmarłego poprzednika. Konklawetrwało półtora miesiąca na skutek ekskluzywy zastosowanej przez Francję wobec kardynała Cavalchiniego,biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej

  Wystawność pobożności zaznaczała się rozwojem nabożeństw, propagowanych przez wielkich teologówi pisarzy w XVII wieku.

  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, znane od dawna, doznało teraz rozkwitu. Jego szerzyciel, kapłanJan Eudes (zm. 1680, święty) starał się wprowadzić (około 1670) ten kult do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka z jezuitami

  Walka ta stała się zaciekłą, gdy do ataku pisarzy i teologów dołączyli się politycy. Zakon TowarzystwaJezusowego liczył wówczas ponad 24 tysiące ojców i braci, miał około 700 kolegiów i prowadził 270misji, zajmując się nadto działalnością naukową, piśmienniczą i duszpasterską. W polemikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Pobożność, bractwa i pielgrzymki

  Liturgia pociągała lud mniej treścią obrzędów, a więcej zewnętrzni oprawą: wielością szat liturgicznych,barokowym wystrojem kościołów i muzyką. Modlitwa liturgiczna w tym się gubiła, a kazania nie przybliżałyuczestnictwa w liturgii mszy. Komunię uznawano za osobistą pobożność, a nie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brewe kasacyjne i restytucja

  Nowy papież, Klemens XIV, wybrany z przekonaniem, że zniesie zakon jezuitów, ociągał się cztery lata.Francuski poseł, kardynał Francois-Joachim de Bernis, z upoważnienia wszystkich dworów burbońskichżądał tego już wkrótce (22.07.1769) po konklawe. Klemens XIV po kilku miesiącach wyraził zgodę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 467

  praca w formacie txt

Do góry