Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dyrektoriat i ucisk Kościoła

  Konwent, widząc rosnące niezadowolenie ludzi, zamierzał odejść od wytępienia chrześcijaństwa, leczkierowany bardziej okolicznościami niż filozoficznymi: przesłankami, zdążał do rozdziału Kościoła odpaństwa.

  Na razie jednak wznowiono pensje dla kleru konstytucyjnego i ustalono budżet na kult...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VII i Consalvi

  Rzym, w chwili śmierci Piusa VI, był uwolniony od Francuzów i jakobinów przez wojska neapolitańskie.Konklawe wszakże odbyło się w Wenecji, pod opieką cesarza austriackiego Franciszka II. Udział wzięło35 kardynałów na 46 żyjących. Dzielili się na dwie orientacje: politycy (politicanti) skupieni wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucyjne republiki i Kościół

  Wojska francuskie przy końcu 1792 roku przeszły do ofensywy i podbojów. Dokonały aneksji Sabaudii,hrabstwa Nicei, austriackich południowych Niderlandów (Belgia) i księstwa duchownego Luttich, lewegobrzegu Renu oraz opanowały północną i środkową Italię, tworząc sześć republik: Batawską (1795)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napoleon i konkordat

  W Francji, po zamachu stanu (9.11.1799) nastąpiło odprężenie w życiu religijnym. Napoleon jako pierwszykonsul, choć z przekonania był tylko deistą, ale też bezwzględnym pragmatykiem, potrzebował niejakiejkolwiek religii, tylko takiej, która miała wpływ społeczny. Odszedł więc od bezsensownego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Republikach włoskich

  We Włoszech rewolucyjnymi wojskami francuskimi dowodził generał Napoleon Bonaparte, on też decydowało ich kształcie politycznym, zmieniając według swych planów nazwy republik i ich granice. W Lombardii utworzył (1786) Republikę Cispadańską i Republikę Transpadańską, a następnie złączył je(1797) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły organiczne

  Po podpisaniu konkordatu powstał problem jego ratyfikacji. Kompromisowo sformułowane artykuły zawierałyniejasności i mogły być przyczyną nieporozumień. Komisja kardynalska w Rzymie domagała sięzmian, a tylko połowa kardynałów (14 na 28) opowiedziała się za przyjęciem ustalonego tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobini i terror

  Odmawianie przysięgi przez wielu duchownych i ich działalność wbrew Konstytucji cywilnej jątrzyłyurzędników, zwłaszcza jednak jakobinów, wśród których szczególny wpływ zdobył w tym czasie MaximilieinM. I. de Robespierre, prawnik z wykształcenia, fanatyk rewolucji, wówczas publiczny oskarżycielw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VI i rewolucja

  W Rzymie śledzono francuskie wydarzenia rewolucyjne z niepokojem. Nie posiadano jednak dobregorozeznania, gdyż francuscy emigranci-uciekinierzy przekazywali jednostronne informacje, a niezbyt dokładnychdostarczał przedstawiciel Francji, kardynał François Bernis. Pocieszano się skrywanym przekonaniem,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizmatycki Kościół konstytucyjny

  Konstytuanta, zaniepokojona wzrastającą opozycją, zażądała (dekrety z 27.11. i 26.12.1790) od wszystkichksięży, piastujących uznane przez państwo stanowiska kościelne, by wobec urzędników złożyliprzysięgę, że będą wierni państwu, prawu i królowi oraz zachowają z wszystkich swych sił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA

  Francuskie Stany Generalne, które dały początek rewolucji, zaczęły swe posiedzenie (4.05.1789) msząświętą i uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem. Trzeci stan nie miał zamiaru występowaćprzeciw Kościołowi i religii, a jednak nie ograniczono się do odebrania duchowieństwu przywilejów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry